Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 23. november 2017
&nsbp;

#metoo

#metoo-kampanjen setter fokus på seksuell trakassering på mange områder i samfunnet. Seksuell trakassering skjer også i kirkelige sammenhenger og på kirkelige arbeidsplasser. Seksuell trakassering defineres i gjeldende lovgivning som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer». Seksuell trakassering er forbudt.

Seksuell trakassering kan være grunnlag for arbeidsrettslig reaksjon fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver har også plikt til å forebygge seksuell trakassering. KA vil minne om at bestemmelsen om seksuell trakassering favner mye videre enn straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep.

KA vil oppfordre arbeidsgiverne til å bruke #metoo-kampanjen som en anledning til å sette seksuell trakassering på dagsorden og minne de ansatte om hvordan saker om seksuell trakassering kan meldes.

Se mer informasjon her.

 

Nettverk for kirkelige fellesråd er bra for demokratiet

– Vi jobber ikke i det skjulte. Vi tror at innsatsen til Nettverk for kirkelige fellesråd er bra for utvikling av kirkedemokratiet. Dette sier leder av nettverket, Geir Mykletun.

Les mer.

Tidligere utsendt brev til alle fellesråd/sokneråd/menighetsråd i Den norske kirke

 

Forslaget til ny trossamfunnslov

KA har utarbeidet en powerpoint-presentasjon på høringsnotatet. Denne tar for seg bakgrunn for ny lov om tros- og livssynssamfunn, lovforslagets hovedsynspunkter og formål, omtale av lovforslagene som angår direkte Den norske kirke og KAs vurdering av lovforslagene om Dnk. Presentasjonen er brukt i litt ulike varianter på kurs rundt i landet. Stort sett har Kulturdepartementet og Kirkerådet også holdt innlegg på de samme kursene. Mange har spurt om å få den, og vi legger den herved ut.

Til slutt ligger KAs anbefaling til styret når det gjelder utfylling av høringsskjemaet. Dette skal styrebehandles i starten av desember. 

Vedlagt ligger også streaming fra kurset i Tromsø på forslag til ny trossamfunnslov.

Her gikk direktør Øystein Dahle i KA gjennom det meste av vedlagte powerpoint-presentasjon.

Geir Mykletun, leder av Nettverk for kirkelig fellesråd (NKF), gikk gjennom NKFs synspunkter på høringen.

 

Kirken må bli mer relevant

– Kirken presses til å bli mer og mer meningskirke fremfor menighetskirke. Vi må ha ett hovedmål; å være en lokal kirke som er til stede der folk bor. Dette sier spesialrådgiver i KA, Tore Byfuglien. 31. desember har han sin siste dag som fast ansatt i arbeidsgiverorganisasjonen.

Les mer.

 

Enighet om felles veiledning til særavtaler om arbeidstid

De sentrale partene ferdigstilte denne uken den felles veiledningen til særavtaler om arbeidstid for prester og lederavtale for proster i Den norske kirke.

Veiledningen er lagt ut på KAs tariffsider.

 

 

Heftet "Informasjon og taushet" er revidert

Heftet «Informasjon og taushet» legges nå ut i sin helhet på hjemmesiden. Alle KAs medlemmer plikter å sørge for at tilsatte, rådsmedlemmer og frivillige hjelpere, som får tilgang til taushetsbelagte opplysninger, blir gjort kjent med reglene om taushetsplikt. Alle virksomheter må også forholde seg til regelverket i offentlighetsloven. Dette heftet har som siktemål å gi all nødvendig informasjon om taushetspliktsreglene og reglene om innsyn.

Heftet er revidert grunnet regelendringer. Heftet vil i tillegg revideres 28.5.18 når nytt regelverk om personvern trer i kraft. Det kommende regelverket er defor kun kort omtalt i denne versjonen av heftet.

Les mer. (pdf)

 

Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Lederutdanningen for kateketer og menighetspedagoger består av 3 emner, hvert på 10 studiepoeng. Våren 2018 går emnet «Styring, økonomi og samarbeid». Det er mulig å melde seg på til dette som et enkeltemne for studenter som ikke tar hele lederutdanningen. 

Les mer på VIDs nettsider.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .