Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 30. november 2017
&nsbp;

Utkast til høringsuttalelse på trossamfunnsloven 

Neste uke skal styret i KA behandle forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn.

Utkast til høringsuttalelse fra KA ligger vedlagt. (pdf)

 

Fullskalatest på slokkeanlegg i kirkebygg

Det er mange hensyn å ta når man skal installere automatiske slokkeanlegg i kirkebyggene. Spesielt gjelder dette de eldre byggene med trekonstruksjoner. KA ga i 2015 ut en veileder som skal være en hjelp til å få gjennomført prosjekter for å få installert automatiske slokkeanlegg.

Les mer.

 

IKO – en verdig Petter Dass-kandidat!

Neste uke deles Petter Dass-prisen ut. En av de tre kandidater er IKO og direktør Marianne Uri Øverland. Det er en verdig kandidat.

Les mer.

 

Ny Tau kirke er valgt – «Vaffelhjerte» med meget høye miljøambisjoner

Jury for nytt kirkebygg på Tau i Strand kommune har valgt et kirkebygg med meget høye miljøambisjoner. «Vaffelhjerte» fra arkitektene Ratio Arkitektur/HBA Arkitekter markerer seg med følgende høye miljøambisjoner:

  • Bruk av miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM NOR for målrettet miljøprosess.
  • Passiv energidesign med optimal tilpasning av bygningskropp for best mulig utnyttelse av solenergi.
  • Bygges etter Passivhusstandard NS3701.
  • Lavt varmetap og høy varmegjenvinning fra tekniske installasjoner gir lavt behov for oppvarming.
  • Kirka skal produsere egen energi og blir enten en 0-energikirke eller en plusskirke.

Les mer om kirkeprosjektet på nettsidene til Strand kyrkjelege fellesråd, KA og på kirken.no.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .