Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 09. februar 2018
&nsbp;

De skal hjelpe fellesrådene med å finne sammen

Stina Hansteen Solhøy og Pål Arne Winsnes i KA står klare til å bistå når 121 kirkelige fellesråd bli til 47 fram mot 2020. I mars inviterer de til prosjektledersamling med påmeldingsfrist 16. februar.
Les om KAs rådgivningstilbud for fellesrådssammenslåinger

 

Jobber med å møte nye krav til varslingsrutiner

De fleste fellesrådene i Den norske kirke har varslingsrutiner som helt eller delvis tilfredsstiller de nye kravene i arbeidsmiljøloven. Det viser en undersøkelse KA har gjort. Mange oppgir at saken står høyt på agendaen for tiden.
Les mer

 

Høringsfrist på KAs strategiplan førstkommende mandag

KAs strategiplan er på høring hos medlemmene fram til mandag 12. februar. Se link i e-post mottatt 14. desember. Dersom du ikke finner e-posten, ta kontakt med Peter Møller (peter.moller@ka.no / 91135007).

 

Programmet for vårens arbeidsgiverkonferanser er klart

Denne våren arrangerer KA tolv arbeidsgiverkonferanser i elleve ulike byer. Konferansene er en del av forberedelsene til årets tariffoppgjør, men vil også ta for seg andre aktuelle tema som eksempelvis likestilling og diskriminering.
Du finner program og påmelding her

 

Hold av datoene for KAs høstkonferanse

Til høsten er det igjen klart for KAs store høstkonferanse. Konferansen går av stabelen i Oslo 12.-13.november. Hold av datoen – mer informasjon kommer!

 

Fristen for registrering av lønns- og personaldata nærmer seg

I desember åpnet den årlige innsamlingen av lønns- og personaldata. Alle KA-medlemmer med arbeidsgiveransvar er pliktig til å registrere denne informasjonen i lønns- og personalregisteret (LPR) innen 16. februar.
Les mer om LPR

 

Utlysning av stipender til kompetanseutvikling for kirkemusikere

Fagutvalg for kirkemusikk lyser ut midler til kompetanseutvikling for kirkemusikere, med søknadsfrist 1. april. Målet med stipendene er å bidra til relevant kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på inntil kr. 5000 for individuelle stipender og inntil kr. 10.000 for arrangementer/kollektive tiltak.
Se OU-styrets hjemmeside for mer informasjon

 

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger. Arbeidsgiver eller arbeidstaker kan søke. Vi oppfordrer arbeidsgiverne til å sette seg inn i de ulike mulighetene for å søke støtte og å videreformidle informasjon til aktuelle undervisningsansatte. Søknadsfrist 1. april 2018. Neste søknadsfrist vil være 1. oktober.
Les mer her

 

Utlysning av prosjektstipend for stab og inspirasjonsstipend for enkeltmedarbeidere

OU-styret utlyser midler til prosjekter for hele staber og for enkeltansatte. Stabsstipend kan søkes til prosjekter med et godt faglig innhold som er meningsfullt for alle deltakere. Enkeltstipendets målsetting er å bidra til kompetanseutvikling og gi inspirasjon i arbeidshverdagen. Begge stipender har søknadsfrist 1. april 2018.
Les mer på og last ned søknadsskjema på OU-styrets hjemmeside

 

Utlysning av stipend for kompetanseutvikling innenfor diakonifeltet

OU-styret utlyser midler til kompetanseutvikling til stillinger innenfor diakonifeltet. Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som kurs, konferanser, studiereiser, kompetansegivende studier osv.
Les mer på og last ned søknadsskjema på OU-styrets hjemmeside

 

Statlige midler til private kirkebygg

I statsbudsjettet for 2018 er det lagt inn tre millioner til finansiering av private kirkebygg. Det gis ikke tilskudd til ordinære menighetskirker i Den norske kirke over denne ordningen, men «private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke» er omfattet. I praksis betyr dette at markakapeller, fjellkirker og lignende kan være aktuelle, avhengig av hvordan de er organisert. Søknadsfrist er 15. juni.
Les mer på regjeringen.no

 

Valg til KLPs generalforsamling

Det skal velges 18 representanter og inntil like mange vararepresentanter fra bedriftskretsen til generalforsamlingen i KLP. I tillegg skal det velges valgstyre (3-5 medlemmer). Alle KAs medlemmer som har offentlig tjenestepensjon hos KLP har mottatt en e-post 29. januar 2018. Her finnes link til valgstyrets forslag til representanter, vararepresentanter og valgstyre. Frist for å stemme er 15. februar.

 

MF oppretter erfaringsbasert master i kirkelig undervisning

Til høsten drar Det teologiske menighetsfakultetet i gang en erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. Masteren er på 90 studiepoeng og går over tre år (15 studiepoeng per semester, det vil si halvparten av full studiearbeidsuke). Undervisningen vil være samlingsbasert og nettstøttet, det vil bli mappeleveringer og i all hovedsak hjemmeeksamen. Masteren oppfyller kvalifikasjonskravene til stilling som kateket i Den norske kirke.
Les mer på mf.no

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .