Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 31. mai 2018
&nsbp;

Sikrer gravplassene fortsatt tilgang til folkeregisteret

Etter innspill fra blant andre KA har regjeringen endret mening i spørsmålet om kirkelige fellesråds tilgang til folkeregisteropplysninger. – Avgjørende for at kirken skal kunne gjøre en god jobb på dette feltet, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA.
Les mer


Debattinnlegg: «Kirken tenker ikke bare på seg selv»

– Njål Høstmælingens påstand om at «Den norske kirke har valgt privilegier fremfor likebehandling», oppleves som urimelig, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs i Vårt Land. Hun trekker blant annet fram at Den norske kirke selv har vært en pådriver for å avvikle statskirkeordningen og de privilegiene som har hørt med.
Les innlegget på verdidebatt.no
 

Reddes det som reddes kan

Hvordan redde mest mulig av verdiene i et bygg som brenner eller rammes av flom? Det er det store spørsmålet innenfor restverdiredning (RVR), og sist uke ble det holdt et seminar om dette i Stavanger. Cathrine Lillo-Stenberg fra KA bidro med et foredrag om kirker og flom.
Les mer på hjemmesiden til Stavanger domkirke
 

Felles ansvars- og ulykkesforsikring

Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til felles ordning med ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter deltakere, frivillige, besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Begge forsikringene leveres av KNIF Trygghet Forsikring.
Se rundskrivet som ble publisert denne uka

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .