Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 19. oktober 2018
&nsbp;

Den nye hovedtariffavtalen er godkjent

Uravstemningen blant KAs medlemmer ga positivt resultat, og ny lønn/tillegg kan utbetales av virksomhetene.
Les mer

 

Se høringen om kirkebudsjettet i Stortingets kulturkomité

Avdelingsdirektør Øystein Dahle og kommunikasjonssjef Trygve W. Jordheim i KA var torsdag i høring hos familie- og kulturkomiteen på Stortinget. KA var satt opp som en del av en fellesbolk sammen med Kirkerådet, Sjømannskirken og Presteforeningen.
Les mer og se opptak

 

Sunnmørsposten: «Ein nasjonal kulturarv som rotnar bort»

«Når ytterveggane i kvar tredje kyrkje er dårlege, er det altså ein viktig del av den norske kulturarven som rotnar vekk. Slik forvaltning av vår felles arv kan vi ikkje tillate oss», skriv Sunnmørsposten på leiarplass i dag», skriv Sunnmørsposten på leiarplass.
Les leiarartikkelen her

 

Nationen: «Kirkene må reddes»

«Det er vel og bra med langsiktig finansiering, men kirkene råtner nå. Arbeidet med nytt lovverk må ikke stå i veien for å sette i gang strakstiltak for å sikre uerstattelige kulturminner», skriver Nationen på lederplass.
Les lederartikkelen her

 

Prisvinnere tar troen helt ned på kirkegulvet

«Kirkeskipet» i Lademoen menighet er tildelt Trosopplæringsprisen 2018. «Barna får møte kirken på sine egne premisser. Det gis rom for deres erfaringer og barna får utvikle sine egne rituelle trosuttrykk», skriver juryen.
Les mer

 

Lønns- og personalstatistikken er klar

Nå er lønns- og personalstatistikken pr. 01.12.2017 endelig klar. Heftet er trykket og på vei ut til abonnentene. Det kan også kjøpes i KAs nettbutikk.

 

På kurs i november?

Det er ledige plasser på disse kursene:
1. november: Bli bedre på enøk (Oslo) - frist 31. oktober
5. november: En verdig gravferd for alle (Oslo)
7. november: En verdig gravferd for alle (Bergen)
8. november: Kirkebyggdatabasen vedlikeholdsmodul (Oslo) - frist 26. oktober
12.-13. november: Høstkonferansen (Oslo)
27. november: Innføring i kirkeregnskap (Oslo) - frist 25. oktober
28. november: Regnskapsavslutning (Oslo) - frist 25. oktober

 

Stipend for kompetanseutvikling innenfor diakonifeltet

OU-styret utlyser midler til kompetanseutvikling til stillinger innenfor diakonifeltet. Det kan søkes midler til alle typer kompetanseutviklingstiltak, som for eksempel kurs, konferanser, studiereiser og kompetansegivende studier. Søknadsfrist 25. november.
Les mer og last ned søknadsskjema på OU-styrets hjemmeside

 

Stipender til kompetanseutvikling for kirkemusikere

Fagutvalg for kirkemusikk lyser ut midler til kompetanseutvikling for kirkemusikere. Stipendene er på inntil 5.000 kroner for individuelle stipender og inntil 10.000 for arrangementer/kollektive tiltak. Søknadsfrist 25. november.
Les mer på OU-styrets hjemmeside

 

Nærværstipend for barnehager

Det utlyses to stipender à 25.000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte. Kun barnehager ii KA-sektoren kan søke. Søknadsfrist 25. november.
Les mer på OU-styrets hjemmeside

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .