Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 21. juni 2019
&nsbp;

Forslag til trossamfunnslov lagt fram i dag: Soknenes stilling svekkes

Til tross for mye god kirkepolitikk i forslaget til ny trossamfunnslov, mener KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs at det kreves endringer for å hindre en svekkelse av den lokale grunnmuren i Den norske kirke. – En svekket lokalkirke er en svekket folkekirke. Dette må rettes opp før vi kan støtte forslaget til kirkekapittel i den nye trossamfunnsloven, sier hun.

 

KA: – Regjeringen klarer å balansere likebehandling og særstilling

Regjeringen skal ha ros for å ivareta likebehandlingsprinsippet samtidig som Den norske kirkes særstilling blant trossamfunnene anerkjennes, mener KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

 

Håndbøker til nye rådsmedlemmer – vi spanderer portoen når du bestiller innen 15. september

Til høsten skal det velges mer enn 8.000 representanter til menighetsråd og fellesråd. KA og Kirkerådet gir også denne gangen ut en håndbok som er en god innføring myndighet, ansvar og oppgaver og som blir et nyttig verktøy for alle rådsmedlemmer gjennom hele fireårsperioden. Boken er oppdatert og revidert siden forrige kirkevalg. Ved bestilling før 15. september spanderer vi portoen.

 

– Ledernettverket er et pustehull som gir meg påfyll og ny energi

Assisterende søndagsskolegeneral Agnes Skagemo har stort utbytte av å delta i KAs ledernettverk. – Det er et godt å kunne dele både gleder og utfordringer med andre i samme situasjon, sier hun. Torbjørg Aalborg i KA inviterer nå ledere fra alle virksomheter til å bli med i et nytt nettverk med oppstart i september.

 

Lønnsoppgjøret for Den norske kirke gjenopptas på tirsdag

Etter to dager med forhandlinger mellom KA og arbeidstakerorganisasjonene i Den norske kirke, ble partene natt til torsdag enige om å ta en pause. Forhandlingene gjenopptas på tirsdag. Utsettelsen betyr at oppgjøret for KAs organisasjonsmedlemmer, opprinnelig berammet til 20. juni, er utsatt.

 

Vil du delta på ledersamling og retreat i Egypt?

I samarbeid med biskop Thomas i Den koptisk-ortodokse kirken i Egypt arrangerer KA en ukes ledersamling på retreatstedet Anafora 21.-28. september. Samlingen er en blanding av lederutvikling, økt kjennskap til koptisk kirkelov og spiritualitet, og retreat/egentid. Faglige innledere vil være biskop Thomas, Marit Halvorsen Hougsnæs og Øystein Dahle. Ta kontakt på e-post senest 26. juni dersom du er interessert.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .