Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 09. august 2019
&nsbp;

Arendalsuka: Slik påvirkes menighet og lokalsamfunn av nytt kirkebygg

Fredag 16. august KA fram en helt ny kartlegging av hvordan nytt kirkebygg påvirker menigheten, kulturlivet og kirke-skole-/barnehagesamarbeidet. Senere samme dag møtes representanter for kommune, fellesråd og andre tros- og livssynssamfunn på Kirkeskipet for å diskutere hvordan kirkelig gravplassforvaltning kan fortsette å være en god løsning for hele befolkningen. Alle arrangementer fra Kirkeskipet overføres direkte på Facebook og kan ses i opptak i ettertid.

 

Bli kjent med oss som jobber i KA

«Det beste med KA er de fine kollegene og latteren rundt lunsjbordet, men også å bli kjent med medlemmene våre» Det sier rådgiver Silje L. Hjeldsbakken, som er først ut i den nye spalten «Folk i KA». I tiden fremover vil vi presentere KAs medarbeidere på denne måten, slik at medlemmer og andre interesserte kan bli bedre kjent med oss og våre tjenester.

 

Beklager at fellesrådene ikke nevnes i kirkevalgbrosjyre

Kirkerådet har de siste dagene fått en del kritikk for utformingen av brosjyren som er sendt ut i forbindelse med kirkevalget, blant annet fordi fellesrådene ikke nevnt, heller ikke i oversikten «Slik er kirken organisert». Kirkesjef i Asker, John Grimsby, er blant dem som reagerer. I et innlegg på verdidebatt.no skriver kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen: «Det er forståelig at dette kan tolkes i retning av en posisjonering i det kommende kirkeordningsarbeidet. Dette beklager vi. Her kunne vi gjort en bedre jobb. Minst av alt ønsker vi at brosjyren skal virke kirkepolitisk polariserende.»

 

Er du og dine klar for kurs i høst?

KAs kurskalender suppleres stadig med nye tilbud innenfor fagområder som ledelse, arbeidsrett, økonomi/forvaltning og bygg/gravplass/gravferd. Et nytt ledernettverk har påmeldingsfrist allerede på mandag. Ta en titt på hva vi tilbyr og gi deg selv og/eller noen i staben en faglig og sosial vitamininnsprøyting i høst.

 

Ledig stilling i KA: Ingeniør/sivilingeniør

KA søker deg som har utdanning og/eller erfaring innen de fleste av følgende arbeidsområder: bygg- og eiendomsforvaltning (FDVU), bevaring og sikring av bygg, tilstandsanalyser (NS 3424), byggeskikk og ulike gamle håndverkstradisjoner, bygningsvern og byggteknikk, enøk, klima, miljø og offentlige anskaffelser. Søk senest 18. august.

 

Ledig deltidsstilling i KA: Jusstudent med interesse for arbeidsrett

KA søker serviceinnstilt jusstudent, fortrinnsvis med minst halve studiet gjennomført, til 20 prosents stilling i arbeidsgiveravdelingen. Hovedoppgaven vil være rådgivning til våre medlemmer per telefon og e-post. Det kan også være aktuelt med for eksempel utredningsoppgaver eller skriving av artikler til vår nettside. Søk senest 22. august.

 

Høringsuttalelse: Ber om gode rammer for ideelle barnehager

«I lys av de kommersielle aktørenes rolle i utbyggingen av barnehagetilbudet de siste årene er det rimelig at de gis anstendige og rimelige økonomiske rammer for sin virksomhet. Vi tror likevel at de ideelle aktørene representerer vesentlige verdier på denne sektoren som en del av ideell sektors brede samfunnsoppdrag», skriver avdelingsdirektør Øystein Dahle om regjeringens forslag til endringer i barnehageloven.

 

Få søker om rentedekning – går glipp av millioner til kirkebygg

Regjeringen vil stimulere kommunen til å bruke en milliard på utbedring av kirkebygg i år, men søknadene om rentekompensasjon omfatter hittil bare en brøkdel av dette. – Fellesråd og/eller kommuner går glipp av betydelige midler når de ikke bruker rentekompensasjonsordningen, påpeker avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie i KA.

 

Husk å bestille håndbøker til nye rådsmedlemmer

Mange har allerede bestilt den nye håndboka for menighetsråd og kirkelig fellesråd. Boka er oppdatert og revidert siden forrige kirkevalg. Den gir en god innføring myndighet, ansvar og oppgaver og blir et nyttig verktøy for alle rådsmedlemmer gjennom hele fireårsperioden. Ved bestilling før 15. september spanderer vi portoen.

 

Andre saker siden forrige nyhetsbrev:

«De kirkelige fellesråd er demokratiske»: – Både menighetsråd og kirkelige fellesråd er demokratiske organer, men valgt på ulik måte, skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs i et svar til Sigurd Skollevoll og Dag Brekke på verdidebatt.no.

Rekordmange søknader om kirkesikringsmidler: Etter brannen i Notre-Dame er antall søknader om penger til brannsikring av norske kirker mangedoblet. – Å se en så gammel og ikonisk kirke brenne satte en støkk i mange, sier Knut Are Hole, leder i styringsgruppa som deler ut penger til brannsikringstiltak i norske kirker.

I mål med lønnsoppgjøret for KAs organisasjonsmedlemmer: Lønnsoppgjøret for ansatte i kirkelige organisasjoner som er medlemmer i KA, er på linje med frontfaget og øvrige sammenlignbare sektorer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .