KA logo

torsdag 03. mars 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA uke 9

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Søknadsfrist 1. april 2011

Utlysningen gjelder for ansatte i menighetsråd/fellesråd, men ikke for stillinger som finansieres av trosopplæringsmidler.

Vi oppfordrer kirkevergelagene og fellesrådene til å benytte muligheten for å søke regionale tilskudd til kompetanseutvikling, og å bidra til at aktuelle undervisningsmedarbeidere får mulighet til kompetanseutvikling gjennom individuelle midler.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsprosedyren er endret fra tidligere utlysninger ved at søknadsskjemaene nå er elektroniske.
Informasjon og søknadsskjemaer ligger på http://www.ka.no/midler

KA presenterer denne våren et helt nytt kurs innen økonomifeltet

Budsjettarbeid
På kursene gjennomgås de formelle bestemmelsene omkring budsjett og økonomiplan, men vi vektlegger at kurset blir praktisk innrettet med eksempler på budsjettutarbeidelse fra et kirkelig fellesråd. Budsjettarbeidkurset vil holdes i Førde, Oslo og Tromsø i mai

Førde 3. mai, påmeldingsfrist 1. april 
Oslo 6. mai, påmeldingsfrist 1. april 
Tromsø 11. mai, påmeldingsfrist 12. april 

I tillegg minner vi om:

Sikringskurs Porsgrunn 11.-12. april
11.-12. april inviterer KA til sikringskurs i Porsgrunn. Brann- og tyverisikring i kirkene er tema for kurset. Påmeldingsfrist 15. mars.
Les mer om sikringskurset

 

 

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .