KA logo

torsdag 10. mars 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA i uke 10

ARBEIDSTID PÅ LEIR OG WEEKENDER

De fleste fellesråd står foran en periode hvor ansatte skal delta på leirer/weekender.
 KA minner om at reglene i arbeidsmiljøloven og KAs tariffavtaler gjelder for ansattes arbeid på leir. Det innebærer bl.a. at grensene for daglig arbeidstid også gjelder på leiroppholdet. Dersom arbeidsgiver ønsker å disponere ansatte til arbeid ut over lovens grenser for alminnelig arbeidstid, må det søkes om fravik fra arbeidsmiljøloven, jf. § 10-12 (4). KA og arbeidstakerorganisasjonene er enige om en prosedyre for å gjøre avtale om slike fravik.

Les mer om hvordan avtalen om arbeidstid på leir skal praktiseres i:

Særavtale for kirkelige stillinger, pkt 4
Veiledningen til særavtalen
Om arbeidstid på leir
Særskilt informasjon om arbeidstid på leir, inkludert mal for søknad
Oversikt over inndeling av et leirdøgn m typer godtgjøringer

KURS FRA KA MED NÆRT FORESTÅENDE PÅMELDINGSFRIST

Kirkebyggdatabasen – dagskurs 30. mars
Kurset skal gi en innføring i bruk av Kirkebyggdatabasen og i registrering av eiendom, bygning og inventar.
Frist for påmelding er fredag 11. mars.
Les mer om dagskurset 30. mars

Sikringskurs Porsgrunn 11.-12. april
Kurset tar utgangspunkt i å gjøre brann- og tyverisikkerhet om til praktisk arbeid. For å få et godt resultat er oversikt over hvilke risiko ens kirker er utsatt for viktig, og deretter utarbeide rutiner som ivaretar nødvendig brann- og tyverisikkerhet.
Frist for påmelding er tirsdag 15. mars.
Les mer om kurset 11.-12. april

KA-FORUM NR 1-2011 

KA-forum nr 1 er sendt ut for en tid tilbake, og skal nå være kommet fram til alle som skal ha det - medlemmer og rådsmedlemmer o.a. I tilfelle KA-forum ikke er kommet fram nå, kan det skyldes at det er noe krøll i adresseringen. 
Bladet ligger ute på ka.no i pdf-versjon. Der ligger også lenker til "meningene" i bladet, bl.a. Frank Grimstads kommentar om forvaltningsjussen i regjeringens notat om stat og kirke.

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .