KA logo

torsdag 17. mars 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA i uke 11

MANGE VET DET SIKKERT ALLEREDE, MEN LIKEVEL...

I årets statsbudsjett ble investeringsrammen i rentekompensasjonsordningen, utvidet og fastsatt til 400 mill. kroner for 2011.
Samtidig ble det åpnet for at kompensasjonen også kan gjelde tiltak på én kirke der investeringsrammen er lavere enn 100 000 kr. Forutsetningen er at tiltaket er del av et større investeringssprosjekt på flere kirker, der rammen samlet overstiger 100 000 kr.
Les mer om dette på KAs nettsted med lenker til FADs rundskriv om saken og til Husbanken

EARTH HOUR 2011

Lørdag 26. mars oppfordres alle til å slukke lyset en time, fra kl. 20.30. Det er WWF (World Wide Fund for Nature) som står bak den årlige symbolaksjonen for et bedre klima.
 KA arbeider for ”renere” kirker gjennom sine ENØK-tiltak, og oppfordrer igjen alle sine medlemmer til å bli med på denne aksjonen. Dette er en symbolhandling som markerer vilje til å stå på for miljøet.
Les mer om Earth Hour – og om hva mer som kan gjøres:
grønnkirke.no - felleskirkelig ressurssted med fokus på miljø- og klimaspørsmål
WWFs nettsted - om Eart Hour m.m.
 

INFORMASJON OM KURS FRA KA
MED NÆRT FORESTÅENDE PÅMELDINGSFRIST

Sikringskurs Porsgrunn 11.-12. april - noen ledige plasser - frist ut uka!
Kurset tar utgangspunkt i å gjøre brann- og tyverisikkerhet om til praktisk arbeid. For å få et godt resultat er oversikt over hvilke risiko ens kirker er utsatt for viktig, og deretter utarbeide rutiner som ivaretar nødvendig brann- og tyverisikkerhet.
Det er noen ledige plasser igjen, og vi holder åpent for påmelding ut fredag 18. mars.
Les mer om kurset 11.-12. april

Budsjettarbeid i Førde, Oslo og Tromsø i mai
På kursene gjennomgås de formelle bestemmelsene omkring budsjett og økonomiplan.
Vi vektlegger at kurset blir praktisk innrettet med eksempler på budsjettutarbeidelse fra et kirkelig fellesråd. Budsjettarbeidkurset holdes i Førde, Oslo og Tromsø i mai.
Førde 3. mai, påmeldingsfrist 1. april
Oslo 6. mai, påmeldingsfrist 1. april
Tromsø 11. mai, påmeldingsfrist 12. april
 

HUSK Å MELDE ADRESSEENDRINGER TIL KA!
 

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .