KA logo

torsdag 31. mars 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA uke 13

MASTER PÅ DELTID - STUDÉR VED SIDEN AV JOBB

Høsten 2011 er NTNU for 7. gang klar for nytt opptak til et masterprogram i eiendomsutvikling og – forvaltning / Facilities Management (FM) - søknadsfrist 23. mai.
Masterprogrammet er et tilbud til deg som arbeider med utvikling av bygg og eiendommer, og som har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold på vegne av byggeier.
 Undervisningen er tilpasset deg som er i jobb. Varighet er totalt 3 år. KAs Max Ingar Mørk og Multiconults Svein Bjørberg har fagansvar for den delen av studiet som heter Ombygging & forvaltning av bygninger.
Les mer om studiene her (pdf) 

KURS I BUDSJETTARBEID

KA tilbyr denne våren kurs i budsjettarbeid der man gjennomgår de formelle bestemmelsene omkring budsjett og økonomiplan. Vi vektlegger at kurset blir praktisk innrettet med eksempler på budsjettutarbeidelse fra et kirkelig fellesråd. Budsjettarbeidskurset holdes i Førde, Oslo og Tromsø i mai
Førde 3. mai, påmeldingsfrist 1. april
Oslo 6. mai, påmeldingsfrist 1. april
Tromsø 11. mai, påmeldingsfrist 12. april

PÅGÅENDE TELEFONSELGER

En del kirkeverger har tatt kontakt med KA og fortalt om en annonseselger som presenterer seg som representant for Telenor og 1881 Opplysningen.
 I tillegg til at han forsøker å presse kunden til å bekrefte en avtale med en kostnadsramme på vel 3000, i telefonen, der og da, viser han til en avtale mellom Den norske kirke og Telenor.
 Etter KAs mening er metoden til forveksling lik det vi tidligere har advart mot, og vi understreker at det ikke foreligger noen "bransjeavtale" mellom Dnk og Telenor.

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .