KA logo

fredag 29. april 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Informasjon fra KA

KAs LEDERUTVIKLINGSPROGRAM 2011 / 2012

Programmet er åpent for kirkeverger, daglige ledere i menighet, proster, samt øvrige daglige ledere i KAs medlemsorganisasjoner. Kurset har som målsetting å bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i Den norske kirke. KAs lederutviklingsprogram har oppstart i august 2011, og består av tre ukesamlinger.
 Hvis man ønsker, kan man avlegge eksamen på Diakonhjemmet Høgskole på bachelor eller masternivå etter endt kurs.
Påmeldingsfrist 3. mai.
Les mer om lederutviklingsprogrammet

KAs LANDSRÅD HAR VEDTATT HØRINGSUTTALELSE OM KIRKEFORLIKET OG ENDRINGER I GRUNNLOVEN

I store trekk var det enighet om styrets forslag til høringssvar. Diskusjonen kom, som ventet, på området statlig kirkestyre og statlig arbeidsgiveransvar for presteskapet.
En disiplinert debatt endte med at styrets forslag på dette området, fikk et knapt flertall.
Les mer om Landsrådet på ka.no
Siden oppdateres etterhvert med vedtak og foredragene fra stat-kirkeseminaret på første landsrådsdag.

FAKTURA FOR ANSVARS- OG ULYKKESFORSIRING

I denne uken (uke 17) startet vi utsending av faktura for felles ansvars- og ulykkesforsikring  for året 2011. Dette er faktura på en egenandel som er beregnet ut fra kommunestørrelse (antall innbyggere).
Se for øvrig KA-rundskriv 1-11 for mer informasjon. 
Vi gjør også oppmerksom på at det ved sluttsummen på fakturaen står ”sum kontingent”, noe som ikke er formelt korrekt. Vi presiserer derfor at det skulle stått  ”sum egenandel forsikringer”

KNIF - GODE INNKJØPSAVTALER FOR KAs MEDLEMMER

KNIF arrangerte sine KNIF-dager sist onsdag og torsdag, der de presenterte sine innkjøpsavtaler.
KNIF Trygghet Forsikring AS, som har forsikringsordninger tilpasset kristen-Norge, var medarrangør.
Les mer om både innkjøpsavtaler og forsikringsordningene på www.knif.no

 

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .