KA logo

torsdag 05. mai 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA uke 18

KAs LANDSRÅD VEDTOK HØRINGSSVAR OM KIRKEFORLIKET OG EV GRUNNLOVSENDRINGER

Sist torsdag og fredag var KAs Landsråd samlet til drøftinger. I år var hovedsakene høringssvaret til FAD om departementets notat om kirkeforlik og ev grunnlovsendringer.
I tillegg lot man deler av første dag være seminar om kirke og stat med hovedspørsmålet: Hva slags kirke vil vi ha etter 2014.
Les hvilke svar landsrådsforsamlingen fikk på det spørsmålet  og
les høringssvaret landsrådet ga FAD
  

FAGLIG FORUM FOR ARBEIDSRETT OG ARBEIDSMILJØ 9. JUNI I KIRKENS HUS

Arbeidsgiveravdelingen i KA inviterer til en serie med foredrag om arbeidsrett og arbeidsmiljø
Det første forumet blir arrangert torsdag 9. juni kl 9:30-11:30 på Kirkens hus i Rådhusgata 1-3, Oslo.
Tema 9. juni: Fortrinnsrett for deltidsansatte
Les mer om faglig forum - tema, pris og påmelding
 

STORSATING PÅ FELLES OPPLÆRING I ARBEIDSLIVETS RETTER OG PLIKTER

De sentrale tariffpartene i KA-området inviterer arbeidstakere og arbeidsgivere til et todagers kurs i praktisk og anvendelig arbeidsrett for alle de kirkelige arbeidsplassene.
Kurset tar for seg bredden av de rammer og regler som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for det kirkelige området spesielt.
OU-styret subsidierer kursene med midler som er tatt inn fra lokale arbeidsgivere og arbeidstakere, slik at det skal være lav økonomisk terskel for å delta. Kursavgiften er kr 400 pr person, som også dekker kost og losji.
Les om kursene om rammer og regler i arbeidsforhold
 

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .