Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 19. mars 2021
&nsbp;

Ser fram til felles gravferdssatsing

KA og Kirkerådet skal jobbe sammen med begravelsesbransjen for å styrke Den norske kirkes posisjon på feltet. – Dette feltet er i endring, og det er vesentlig at kirken både lokalt og nasjonalt har et aktivt og bevisst forhold til de utfordringer og muligheter som ligger i det, sier Øystein Dahle, avdelingsdirektør i KA.

 

«’Fager kveldssol’, første og siste vers»

Øystein Dahle og Jens A. Bjelland identifiserer fire temaer som bør belyses når Den norske kirke skal gjøre gravferd til et fokusområde. Les hele artikkelen som først ble publisert i Luthersk Kirketidende.

 

Grønt lys for digitale rådsmøter og menighetsmøter

Menighetsråds-/fellesrådsmøter og menighetsmøter kan i år gjennomføres som videomøter. Kirkerådet ønsker permanent mulighet til digitale rådsmøter, mens menighetsmøtene som hovedregel skal avholdes fysisk.

 

Justeringer i smittevernveilederen

Denne uken er smittevernveilederen for Den norske kirke justert to ganger på grunnlag av en endring i covid-19-forskriften. Det er blant annet lagt inn en forsterket anbefaling om ikke å delta på gudstjeneste utenfor egen kommune.

 

Alt om koronautfordringene

Arbeidsgiver- og driftsutfordringer knyttet til pandemien? Kanskje finner du svaret her.

 

Jobber for å sikre verdifulle kirker

På grunn av klimaendringer kan risikobildet rundt kirkebygg endre seg, og kirker som har stått trygt i mange hundre år kan måtte vernes mot plutselig naturskade som flom og skred. I denne oppsummeringen av prosjektet «Kirkebygg og akutte naturskader» kan du blant annet se hvilken fareklasse hver av landets 1.635 kirker tilhører.

 

Stipend til gjennomføring av Kirketjenerskolen

Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser ti stipend à 5.000 kroner til å ta Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2021. Søknadsfrist er 1. juni.

 

Ekstratilskudd til nye kurs og grupper

Starter dere nye kurs og annen opplæring for ungdom og voksne under pandemien, eller finner dere nye måter å drive opplæringen på? Da kan dere søke om stimuleringsmidler på 5.000 kroner, som kommer i tillegg til den vanlige timestøtten for gjennomført opplæring, melder K-stud.

 

Vi minner om…

 

Husk å melde deg på nettkurs/-seminar

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .