KA logo

torsdag 09. juni 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA uke 23

FØRSTE ORIENTERING OM OPPLÆRING AV FOLKEVALGTE ETTER KIRKEVALGET

Folkevalgte sin kompetanse er en viktig suksessfaktor for demokratiet i kirken.
Også etter årets valg tilbyr KA opplæring av nye rådsmedlemmer - først materiell til en lokal innføring rett etter valget,
og så en del to, rett etter nyttår, med forelesere fra KA.
Les mer om KAs tilbud til nyvalgte rådsmedlemmer
 

SKAFF DEG KOMPETANSE I KIRKEBYGGDATABASEN

Dagskurs i Kirkebyggdatabasen 29.august og 14. september
På kurset får man innføring i bruk av kirkebyggdatabasen; registrering av eiendom, bygning og inventar mm.
 Les mer om Kirkebyggdatabasekurs 29. august
Les mer om  Kirkebyggdatabasekurs 14. september 
Dagskurs i Kirkebyggdatabasen 29. august kan kombineres med kurset i kirkebyggdatabasens energimodul 30. august - se annonsen under.

Dagskurs i Energimodulen 30. august
Kurset gir deg innføring i hvordan benytte energimodulen i Kirkebyggdatabasen.
På kurset får du innsikt i hvordan registrere og drifte kirkebyggene mer energieffektivt.
 Les mer om dagskurs i energimodulen 30. august
Dagskurs i kirkebyggdatabasens energimodul 30. august kan kombineres med kurset i Kirkebyggdatabasen 29. august - se annonsen over.

NETTBASERT REKRUTTERINGSVERKTØY

KA har en avtale med WebCruiter om bruk av et nettbasert rekrutteringsverktøy.
Dette er et svært effektivt hjelpemiddel i rekrutteringsprosessen, og letter også arbeidsgivers arbeid med å finne den rette søker.
Avtalen KA har inngått, gjør dette til en rimelig måte å nå ut til potensielle søkere.
Annonsene vil bli publisert på http://www.kirkejobb.no
"Bruksanvisningen" finner du på KAs nettsted
 

ENDRINGER I GRAVFERDSLOVEN

Prop. 81 L (2010–2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover.
 Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet av 1. april 2011,
er tilgjengelig på FADs nettsted.
 

ØKUMENISK VENNSKAPSKONFERANSE I DRAMMEN 23. OG 24. SEPTEMBER

"Sammen i tro, vennskap og felles utfordringer"
- det handler om menigheter som har vennskapsrelasjoner med søsterkirker i Sør og Øst,
og med migrantmenigheter i Norge
- hovedtema: Vern om Skaperverket som en felles global utfordring
Les mer om vennskapskonferansen på KUIs nettsted
 

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .