Åpne nyhetsbrevet i din nettleser  
&nsbp;
KA Nytt fra OU onsdag 16. juni 2021
&nsbp;

Til kirkevergen. Vi ber deg sende denne e-posten videre til alle dine medarbeidere. Tusen takk!

Arbeidsgivere og arbeidstakere i Den norske kirke er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender.

 

Kirketjenerskolen: «Møte med mennesker»

Kirketjenerskolen er et utdanningsprogram i tre deler og tar for seg generelle vaktmesterfaglige temaer, særskilte emner som knytter seg spesielt til kirkebygget, dets inventar og bruk og møte med mennesker. «Møte med mennesker», som er del 2 av Kirketjenerskolen, arrangeres på Gardermoen 30. august – 1. september.

 

Fagdager for kirketjenere og «En verdig gravferd for alle»

Fagdager for kirketjenere arrangeres i Drammen 15.-16. november. Dette er en god arena for faglig påfyll og et viktig møtested for kirketjenere.
Dagen etter og på samme sted arrangeres dagskurset «En verdig gravferd for alle». Kurset er godkjent som modul B av Gravplasskolen 2. Det er egen påmelding til dette kurset. (Foto: Helge Høifødt/CC BY-SA 3.0)

 

Nyansatt innen undervisning eller diakoni?

1.-3. november arrangeres kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni. Kurset gir en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet osv. Andre tema er samarbeid i stab, råd/utvalg og med frivillige medarbeidere.

 

Nyansatt kirkemusiker?

22.-24. november arrangeres nasjonalt kurs i Bodø for nye ansatte innen kirkemusikk. Kurset gir en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet osv. Andre tema er samarbeid i stab, råd og med frivillige medarbeidere.

 

Kurs i barne- og ungdomskorledelse – én plass igjen

Fagutvalg for kirkemusikk inviterer til kurs i barne- og ungdomskorledelse. Første samling gjennomføres digitalt 19.-20. august. Andre samling finner sted i Lillestrøm kirke 18.-20.november. Det er én ledig plass på årets kurs, men det kommer en ny mulighet i 2022.

 

Kvalifiseringsstipend til kateket eller menighetspedagog

Kirkerådet har tildelt kvalifiseringsmidler slik at flere kan oppfylle kompetansekravene for enten menighetspedagog eller kateket. Les mer her.

 

Stipend for undervisningspersonell

Hold deg oppdatert på stipendordningene knyttet til etter-/videreutdanning og andre kompetansetiltak.

 

Kurs i rytmisk kirkemusikk

Etter stadige korona-utsettelser er det endelig duket for en ny runde med kurs i rytmisk musikk i kirken. Kurset går over to samlinger á dager i oktober 2021 (NLA Høgskolen Staffeldsgate) og januar 2022 (Norges musikkhøgskole).

 

«Spenstig sakral» – gratis hele 2021

Gjennom lærevideoer og nettkurs viser Sula-kantor Håvard Sveås hvordan nytt og gammelt kan kombineres for å skape fremtidens kirkemusikk. Fagutvalg for kirkemusikk støtter tiltaket med OU-midler, slik at alle kirkemusikere som ønsker det kan prøve lærevideoene og delta på nettkurs gratis i hele 2021. (Foto: Øyvind Kåre Sunde)

 

Stipend for kirkemusikere

Hold deg oppdatert på stipendordninger for kirkemusikere.

 

Nærværsstipend for barnehager

Det lyses ut to stipend for å øke nærvær i barnehager på KA-sektoren. Formålet er å bidra til å øke nærværet og det gode arbeidsmiljøet i barnehagene. (Foto: Frogn kommune/CC BY-SA 2.0)

 

Årlig møteplass for OU-styrene og arbeidstakerorganisasjonene

Styret i OU1 inviterer representanter for arbeidstakerorganisasjonene sentralt til konsultasjon om temaer av felles interesse 24.-25. august. Målet er å bidra til god samhandling mellom partene sentralt ved å skape en møteplass for diskusjon og refleksjon. Også O2-styret er invitert. På agendaen står blant annet kirkelig organisering, medbestemmelse og erfaringer fra koronapandemien.

 

Dette er første «Nytt fra OU», der OU-sekretariatet og fagutvalgene informerer om kommende tiltak. Nyhetsbrevet vil etter planen bli sendt ut et par ganger i semesteret. Oppdatert info om OU-tiltak finner du alltid på ouinfo.no.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du mottar denne e-posten som medlem av KA, og er registrert med e-postadressen . .