KA logo

torsdag 04. august 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA uke 31

Vel møtt til et nytt arbeidssemester med helt spesielle utfordringer

Mange av våre medlemmer har møtt spesielle utfordringer etter terroraksjonene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Mange kirkelig ansatte gjør en formidabel innsats, og vil bli stilt på nye prøver i tiden som kommer, knyttet til begravelser og sorgarbeid. Dette kommer til å legge beslag på mye tid og kreve mye av kirkens ansatte i lang tid framover. Dette gjelder diakoner og prester, men også kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og, ikke minst, de som betjener sentralbord på lokale kirkekontor.
Gjennom sitt informasjons- og rådgivingsarbeid vil KA støtte de lokale arbeidsgiverne i arbeidet med å legge til rette for gode lokale prosesser. Følg med på www.ka.no og www.kirken.no, og bruk e-post ka@ka.no tlf. 23 08 14 00 til KAs sentralbord.
Lykke til!

________________________________________

NOEN ANDRE SAKER:

Kurs og konferanser i KA-regi - om ikke så lenge...

• Landskonferansen for kirkeverger 2011
Hovedtema for Landskonferansen for kirkeverger 2011 er "Ny kirkeordning". I tillegg vil det bli fagseminar knyttet til mediehåndtering, endringsarbeid og samarbeid med kommunen. Landskonferansen er et viktig sted for nettverksbygging og faglig påfyll, enten du er ny som kirkeverge eller har vært lenge i jobben. Påmeldingsfristen er 1. september.
Les mer om konferansen på ka.no - med oppdatert programoversikt

• De spesielle anskaffelsene
Tema for vil være kontrahering av store leveranser/tjenester der kunstneriske og håndverksmessige vurderinger er et vesentlig kriterium for tildeling av oppdraget. Kurset arrangeres 16. september.
Les mer om kurset De spesielle anskaffelsene

• Kirketjenerskolen 2 – kurssamling 31. oktober-3. november
Tema på Kirketjenerskolen 2 er kirken som bygg, symbol og brukshus, bygningsforvaltning og vedlikehold og sikring av kirkelig interiør og inventar.
Kurssamlingen er sponset av OU-midlene.
Påmeldingsfrist 27. september.
Les mer om Kirketjenerskolen 2

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen er de frivillige organisasjonenes felles anledning til å vise seg fram fra sin beste side. Frivillighet Norge utfordrer derfor alle medlemsorganisasjoner til å nominere en eller flere kandidater til prisen. Nominasjonsfristen er 15. september.
Les om Frivillighetsprisen og hvordan man nominerer

E-post der kredittkortinformasjon bes oppgitt

Mange har fått e-post fra noe som gir seg ut for å være Western Union, der man blir fortalt at problemer med kredittkortet gjør at man må returnere e-posten og oppgi CVV (de 3 siste sifrene på baksiden av kortet), for å få løst problemet.
Hele e-posten gir et svært amatørmessig inntrykk, og vi antar at ingen har latt seg lure til å følge oppfordringen.
Vi informerer likevel om saken her, ettersom KA har fått noen henvendelser om saken. KAs råd er: slett eposten, ev videresend den til Politiet.
Det rette Western Union er for øvrig en seriøs betalingsformidler med et verdensvidt nett - også i Norge.

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .