Åpne nyhetsbrevet i din nettleser  
&nsbp;
KA Medlemsinfo torsdag 09. september 2021
&nsbp;

Til kirkevergen. Dette nyhetsbrevet har alle ansatte i kirkelige fellesråd som målgruppe. Nyhetsbrevet kommer 4-5 ganger i året. Vi ber deg sende e-posten videre til alle dine medarbeidere. Tusen takk!

Arbeidsgivere og arbeidstakere i Den norske kirke er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender.

 

Kompetansetiltak/kurs

Nyansatt innen undervisning eller diakoni?

1.-3. november arrangeres kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni. Kurset gir en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet osv. Andre tema er samarbeid i stab, råd/utvalg og med frivillige medarbeidere.

 

Nyansatt kirkemusiker?

22.-24. november arrangeres nasjonalt kurs i Bodø for nye ansatte innen kirkemusikk. Kurset gir en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet osv. Andre tema er samarbeid i stab, råd og med frivillige medarbeidere.

 

Kurs i rytmisk kirkemusikk

Etter stadige korona-utsettelser er det endelig duket for en ny runde med kurs i rytmisk musikk i kirken. Kurset går over to samlinger á dager i oktober 2021 (NLA Høgskolen Staffeldtsgate) og januar 2022 (Norges musikkhøgskole).

 

«Spenstig sakral» – gratis hele 2021

Gjennom lærevideoer og nettkurs viser Sula-kantor Håvard Sveås hvordan nytt og gammelt kan kombineres for å skape fremtidens kirkemusikk. Fagutvalg for kirkemusikk støtter tiltaket med OU-midler, slik at alle kirkemusikere som ønsker det kan prøve lærevideoene og delta på nettkurs gratis i hele 2021.

 

Fullt hus på fagdager for kirketjenere og «En verdig gravferd for alle»

I midten av november arrangeres fagdager for kirketjenere og deretter dagskurset «En verdig gravferd for alle» (godkjent som modul B av Gravplasskolen 2). Interessen er stor, og både fagdagene og kurset er allerede fulltegnet.

 

Stipendordninger

Kvalifiseringsstipend til diakon

Kirkerådet har nylig tildelt kvalifiseringsmidler slik at flere kan oppfylle kompetansekravene til diakon. For å få stipendordningen raskt i gang kan du nå søke om stipend for høsten 2021, men du kan også søke for våren 2022. Normal praksis er å søke i forkant av hvert semester, derfor er søknadsfristen for begge tildelinger satt til 1. oktober.

 

Kvalifiseringsstipend til kateket eller menighetspedagog

Kirkerådet har i perioden 2019-2021 tildelt kvalifiseringsmidler slik at flere kan oppfylle kompetansekravene for enten menighetspedagog eller kateket. Nå kan du søke om stipend for våren 2022, søknadsfrist er 1. oktober. Kvalifiseringsstipend til menighetspedagog eller kateket

 

Ulike stipendordninger for ansatte i kirkelig undervisning

Det er flere stipendordninger for ansatte innen kirkelig undervisning. Du kan søke på restmidler for tiltak høsten 2021, og du kan søke på kompetansetiltak for våren 2022. Søknadsfrister er 1. oktober.

 

Stipend for kirkemusikere

Du som er kirkemusiker kan nå søke om stipend til kompetansetiltak for våren 2022. Det er også mulig å søke på restmidler for tiltak høsten 2021.

 

Nærværsstipend for barnehager

Det lyses ut to stipend for å øke nærvær i barnehager på KA-sektoren. Formålet er å bidra til å øke nærværet og det gode arbeidsmiljøet i barnehagene.

 

Dette er andre utgave av «Nytt fra OU», der OU-sekretariatet og fagutvalgene informerer om kommende tiltak. Nyhetsbrevet vil etter planen bli sendt ut et par ganger i semesteret. Oppdatert info om OU-tiltak finner du alltid på ouinfo.no.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du mottar denne e-posten som medlem av KA, og er registrert med e-postadressen . .