KA logo

torsdag 06. oktober 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA uke 40

STATSBUDSJETTET LEGGES FREM KL. 10 I DAG

Det er ventet et stramt budsjett. En av lekkasjene tilsier et stramt kommunalt budsjett, som igjen kan bety stramme kirkebudsjett.
Den delen av budsjettet som omhandler kirke, blir publisert på FADs nettsted
Kommentarer til budsjettet kommer på KAs nettsted

KURS OG KONFERNSER FRA KA I NOVEMBER

Rammer og regler for arbeidsforholdet Førde og Ålesund
Kurset vil ta for seg bredden av de rammer og regler som gjelder generelt for arbeidsliv i Norge, og for det kirkelige området spesielt.
Førde 2.-3. november:
Ålesund 9.-10. november:
Frist for påmelding til begge kursene er fredag 7. oktober

Regnskapskurs høsten 2011
Innføringskurs i kirkeregnskap i Oslo 24. november, påmeldingsfrist 24. oktober.
Kurs i regnskapsavslutning i Oslo 25. november, påmeldingsfrist 24. oktober. Les mer:
Kurs i regnskapsavslutning i Førde 14. november, påmeldingsfrist 18. oktober. Les mer:

FAGDAG OM Å FORSTÅ OG FOREBYGGE INTOLERANSE

Det minnes om fagdagen 26. oktober. Det handler om å forstå og forebygge intoleranse, fremmedfiendtlighet og ekstremisme blant ungdommer.
Hovedforeleser er Alexander Bengtsson, journalist og forfatter med høyreekstremisme som kjerneområde.
Mer om fagdagen på ka.no

FRIKJØP AV KIRKEMUSIKERE

Frikjøp av kirkemusikere til opplæring i forbindelse med gudstjenestereformen.
Nå stilles det inntil kr 20 000 OU-midler til disposisjon per bispedømme til lønn/frikjøp av fellesrådstilsatte kursholdere.
Les om ordningen, og hvordan man søker
 

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .