Åpne nyhetsbrevet i din nettleser  
&nsbp;
KA Medlemsinfo mandag 07. februar 2022
&nsbp;

Til kirkevergen. Dette nyhetsbrevet har alle ansatte i kirkelige fellesråd som målgruppe. Vi ber deg sende e-posten videre til alle dine medarbeidere. Tusen takk!

Arbeidsgivere og arbeidstakere i Den norske kirke er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender.

 

Kompetansetiltak/kurs

Digital fagdag om likestilling, inkludering og mangfold – siste mulighet!

I morgen kl. 09.00-13.00 inviteres arbeidsgivere, tillitsvalgte og vernetjenesten på alle nivåer i begge arbeidsgiverlinjer til felles digital fagdag om arbeid med likestilling, inkludering og mangfold, likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Arrangører er OU2-styret og Kirkerådet. Påmeldingsfristen er i dag kl. 12!

 

E-læring: Introduksjonskurs for nye ansatte i Den norske kirke

Introduksjonskurset gir en lettbeint og grunnleggende innføring i sju sentrale temaer for alle som skal begynne å jobbe i kirken, eller som har jobbet der en stund og kan trenge en oppfrisker. Kurset er gratis og retter seg mot alle faggrupper i begge arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke. Les mer og opprett din bruker på e-læringsplattformen Learnifier.

 

Innføringskurs for nye ansatte innen undervisning og diakoni

Fagutvalg for kirkelig undervisning og diakoni arrangerer i samarbeid med IKO – Kirkelig pedagogisk senter, et årlig kurs for nye ansatte. Årets kurs finner sted 31. oktober til 2.november i IKOs lokaler ved St. Hanshaugen i Oslo.

 

Kurs for utenlandske og ufaglærte kirkemusikere

Fagutvalg for kirkemusikk inviterer sammen med KIN (Kirkemusikksenter Nord) til kurs for utenlandske og ufaglærte kirkemusikere. Kurset består av to samlinger, 17.-19. oktober og 21.-22. november i Tromsø.

 

Kurs i barne- og ungdomskorledelse for kirkemusikere og kordirigenter

Kurset ble arrangert med svært gode tilbakemeldinger i 2021, og gjennomføres på nytt med en digital samling den 18.-19. august og en fysisk samling 10.-11. november. Arrangør er Fagutvalg for kirkemusikk, og kursholder er Randi Claussen Aarflot, sanger, kordirigent og lærer i kordireksjon ved NMH (Norges musikkhøyskole).

 

«Spenstig sakral» – nettundervisning for kirkemusikere

Gjennom lærevideoer og nettkurs viser Sula-kantor Håvard Sveås hvordan nytt og gammelt kan kombineres for å skape fremtidens kirkemusikk. Fagutvalg for kirkemusikk støtter tiltaket med OU-midler og kan derfor tilby gratis abonnement for de som er nye i 2022 og halv pris for alle andre. Det vil også være tilbud om gratis nettkurs for alle som ønsker det, uavhengig av abonnement.

 

Stipendordninger/tilskudd

Midler til stabsprosjekter (hele staber) 2022

OU-styret lyser ut midler til staber som vil fremme likestilling og hindre diskriminering eller samkjøre staben i forbindelse med koronapandemien. Søknadsfrist er 1. mai.

 

Stipend for ansatte innenfor undervisning, kirkemusikk og diakoni

Søknadsutlysninger og søknadsportal for 2022 kommer på OU-sidene 1. mars 2022. Søknadsfrist for kvalifiseringsstipender fra Kirkerådet og andre faste OU-stipender er 1. mai 2022. Noen stipend er det mulig å søke på forløpende. Hold deg derfor orientert om stipendordninger innen undervisning, diakoni og kirkemusikk.

 

Dette er årets første utgave av «Nytt fra OU», der OU-sekretariatet og fagutvalgene informerer om kommende tiltak. Nyhetsbrevet sendes ut et par ganger i semesteret. Oppdatert info om OU-tiltak finner du alltid på ouinfo.no.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du mottar denne e-posten som medlem av KA, og er registrert med e-postadressen . .