KA logo

torsdag 03. november 2011. Problemer med å lese e-posten? Klikk her

Nytt fra KA uke 44

ÅPNET FOR PÅMELDING

Vinteren 2012 arrangerer KA kurs for rådsmedlemmer i fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner. Fra 1. november er det åpnet for påmelding.
Oversikten med lenker til informasjon og påmelding til hvert av de mer enn 60 kursene
Samlesiden for ressursstoff til bruk i lokal opplæring

TANDER PRAKT

Hefte med nyttig kunnskap om stell og oppbevaring av kirketekstiler.
Heftet gis ut i samarbeid med Kirkerådet, og er skrevet av historiker Anne Sommerin Simonnæs og
Inger Raknes Pedersen, avdelingsleder ved Bevaringstenestene ved Museumssenteret i Hordaland.
Tidligere har KA gitt ut et tilsvarende hefte om stell og bevaring av kirkesølv.
Begge heftene kan bestilles og kjøpes via www.ka.no/nettbutikk
Les mer om Tander prakt - stell og bevaring av kirketekstiler.
Les mer om Stell og bevaring av kirkesølv.

LEDERUNDERSØKELSEN

Rapporten etter en spørreundersøkelse blant kirkevergene foretatt høsten 2010, foreligger nå i KAs nettbutikk.
Undersøkelsen er en kartlegging av kirkevergenes jobbsituasjon og lederutfordringer.
Nyttig lesning, ikke bare for kirkevergene, men også for kirkevergenes arbeidsgivere m.fl.
Les mer om Lederundersøkelsen.

FORSLAG OM PERSONER TIL VALGKOMITEER

KA skal velge nytt Landsråd i 2012.
For å finne fram til kandidater til de i Landsrådet som skal representere fellesrådene, trengs det en valgkomité i hvert bispedømme. I et brev fra KAs styre til medlemmene, er de sittende fellesrådene oppfordret til å komme med forslag til kandidater til disse valgkomiteene. Mange har gjort det, men vi trenger flere.
Les mer om dette på KAs nettsted.
 

Vennlig hilsen KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Klikk her om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev fra .