Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 1. desember 2011
Nytt fra KA uke 48

NYTTÅRSGAVEN FRA KIRKELIG FELLESRÅD TIL NYE KOMMUNESTYREREPRESENTANTER

Hvert fjerde år, i forbindelse med kommunestyrevalgene, har KA laget et lite hefte om forholdet mellom kirke og kommune - ansvar, utfordringer og samarbeid.
I år er dette heftet blitt mer tiltalende og lesbart enn noen gang.
Heftet er ikke helt klart fra trykkeriet, men bestilling kan starte.
Heftet lages selvsagt både på nynorsk og bokmål - og koster 50 kr.
Ett hefte til hvert kommunestyremedlem - og ett til hvert medlem av fellesrådet, er en god investering i samarbeid mellom kirke og kommune de kommende fire årene.
Sjekk KAs nettbutikk direkte eller les mer om heftet her

GRATIS GUDSTJENESTEBØKER TIL KATEKETER OG MENIGHETSPEDAGOGER

Arbeidsgivere kan nå bestille gudstjenestebøker kostnadsfritt til undervisningsansatte som:

- har stillingskode kateket eller menighetspedagog
- er i en stilling som ikke er finansiert gjennom trosopplæringsreformen
- har Kirkelig fellesråd/menighetsråd som arbeidsgiver
Bestilling må skje før 10. januar 2012. OBS Egen bestillingsprosedyre!
Les mer om ordningen og bestillingsrutinene på KAs nettsted

KAs OPPLÆRING FOR MEDLEMMER AV FELLESRÅD 2012

Det nærmer seg påmeldingsfristen for KAs rådsopplæring i ukene 2 og 3 i 2012.
For følgende kurs er påmeldingsfristen 7. desember:
Hamar 9.1, Hamar 10.1, Kongsvinger 10.1, Elverum 11.1, Lillehammer 11.1, Tynset 12.1, Otta 12.1, Gjøvik 16.1, Bø 16.1, Tana bru 17.1, Fagernes 17.1, Larvik 17.1, Lakselv 18.1,  Kristiansand 18.1, Skien 18.1 og Alta 19.1.
Oversikt og lenke til alle kursene finnes her

STRATEGIFROKOST OM KIRKEBYGGUTFORDRINGER

Frokosten er allerede avviklet. Vertskap var KAs avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning. Gjester var utvalgte samarbeidsparter; representanter fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Riksantikvaren, NIKU, Fortidsminneforeningen, Kirkerådet, Norges kirkevergelag m.fl. Målet var å etablere et møtested for å få formidlet ulike utfordringer kirkebyggforvalterne står overfor i tiden som kommer. Direktør Oddbjørn Sørmoens holdt et innledningsforedrag, og trakk opp noen strategier og mål for sektoren. Foredraget ble etterfulgt av en samtale.
Last ned Sørmoens foredrag fra foredragsarkivet på ka.no

FILM, POPULÆRKULTUR OG RELIGIONS- OG LIVSSYNSUNDERVISNING

Høgskulen i Volda har utviklet et studieprogram for kirkelige ansatte. Det særegne ved studiet er at det ikke bare gis en teoretisk innføring i forholdet mellom religion og populærkultur, men at det også fokuseres mye på hvordan filmer kan brukes i praksis. Fra kompetansemidlene for undervisningsstillinger åpnes det for å dekke studieavgiften for et visst antall studieplasser på dette studiet.
Les mer om studiet og støtteordningen på ka.no
 

KAS HØRINGSSVAR TIL DEPARTEMENTET OM eKIRKEBOK

Les kortversjonen eller lenk videre til hele høringssvaret.

Alle KAs høringssvar ligger arkivert her

 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.