Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 26. januar 2012
Nytt fra KA uke 4

KAs regionale arbeidsgiverkonferanser før vårens tariffoppgjør

KA inviterer fellesrådsledere og kirkeverger til samlinger fem steder rundt om i landet for å drøfte felles arbeidsgiverpolitiske utfordringer og konkret profil for vårens lønnsoppgjør.
Konferansen holdes følgende steder:
Tromsø 19. mars  Trondheim 20. mars  Bergen 27. mars  Kristiansand 26. mars
Gardermoen 23. april

Faglig forum for arbeidsrett og arbeidsmiljø – hold av torsdag 22. mars!

Vi fortsetter vår serie med lunsjsamlinger med utvalgte temaer knyttet til arbeidsrett og arbeidsmiljø.
22. mars vil vi ta opp krysningen mellom arbeidsrett og kirkerett – for eksempel knyttet til tjenesteordningene, vigsling og kvalifikasjonskrav. Innleder vil være Ole Herman Fisknes, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet. Tidsrammen vil være klokken 09:30-11:30, og stedet er Kirkens hus.

Pensjonsnoten i regnskapet - oversikt med nøkkeltall for 2011

KAs økonomirådgiver Trygve Nedland minner om at kirkelige fellesråd nå kan finne nøkkeltallsoversikten for 2011 med informasjon til pensjonsnote i regnskapet for 2011 på KLP nettpensjon.
Les mer på ka.no

Politiattest - nynorsk

Nynorsk versjon av forslag til lokalt vedtak av bruk av Politiattest finnes nå på ka.no

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
"Et jevnt godt år" 

Rapportskriving og regnskapsarbeid tar mye tid på nyåret. Arbeidet krever både tid og nøyaktighet.

Enda mer tid trengs det dersom summene ikke stemmer helt, eller statistikken viser avvik.  Da tvinges vi til å lete etter forklaringer. Istedenfor å ergre seg over tapt tid: Husk at du samtidig øver opp en viktig lederevne: din egen vurderingsevne. Den er viktigere enn du kanskje tror.
Les direktør Marit Halvorsens Hougsnæs´ fagartikkel om å telle og tolke
 

© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.