Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 18. november 2022
&nsbp;

Hovedtariffoppgjøret: Rundskriv, webinarer m.m.

De siste dagene er det sendt ut flere rundskriv og avholdt flere webinarer knyttet til iverksettelse av årets lønnsoppgjør på KA-sektoren. Du finner alt stoffet samlet her.

 

Husk dialogmøte med andre tros- og livssynssamfunn

Gravplassloven fastslår at lokal gravplassmyndighet minst én gang i året skal invitere andre tros- og livssynssamfunn i kommunen til et møte om hvordan deres behov kan ivaretas. Les mer her.

 

Starter nettverk for kirkeverger i Nord-Norge

KAs Torbjørg Aalborg inviterer alle kirkeverger fra de to nordligste bispedømmene til et nytt ledernettverk. Det vil bli ett møte i semesteret i Bodø (februar 2023, høst 2023 og vinter/vår 2024), i tillegg til digitale møter mellom disse. Deltakelse styrker lederkompetansen, bygger relasjoner, gir personlig vekst og profesjonell støtte, i tillegg til å være et fortrolig forum der du kan dele erfaringer og utfordringer. Alle i målgruppen får egen e-post med invitasjon. (Foto: Manu El Loco/ CC BY-SA 2.0)

 

Tilskudd til inkludering – frist i dag!

Regjeringen har satt av 225 millioner for 2023. Både menighetsråd, fellesråd, frikirker og organisasjoner kan søke om penger til tiltak til inkludering av barn og unge.

 

Husk Gravplasspraten på mandag

Gartner Magnus Gommerud Nilsen har i flere år jobbet for å styrke naturmangfoldet på Vestre Gravlund i Oslo. Delta på Gravplasspraten 21. november og bli inspirert!

 

Tilskudd til LED-lys på kirker

500.000 kroner fra Kirkerådets klimakompensasjonsfond skal brukes på å bytte ut eldre belysning av kirker med LED-belysning. Søknadsfrist er 10. desember.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .