Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 16. februar 2012
Nytt fra KA uke 7

Virkedager i ny gravferdslov

KA får spørsmål fra flere av våre medlemmer om hva som menes med begrepet "virkedager" i den nye Gravferdslovens § 12.
Det står ikke noe om hva som menes med begrepet "virkedager" verken i ny lovtekst, i forarbeider til denne eller i rundskriv fra departementet vedrørende lovendringene. Begrepet er heller ikke entydig å forstå i andre lover. Det vi har å støtte oss til, er statsråd Rigmor Aasruds svar til stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen (FrP), etter skriftlig spørsmål om temaet. Der fremgår det at primærtolkningen "virkedager" er mandag til fredag, men at hvis man ordinært gjennomfører gravferd på lørdager, så er "virkedager" å forstå som mandag til lørdag. Statsråden sier også i sitt svar at dette vil bli tematisert i forbindelse med høringen til gravferdsforskriften departementet nå arbeider med.
Her er lenke til spørsmål og svar på Stortingets nettsted

Årets budsjetterte rentekompensasjonspott er tom

KA arbeider for at den skal videreføres med bevilgninger i revidert statsbudsjett.
Les mer her

Minner også om:

KAs regionale arbeidsgiverkonferanser før vårens tariffoppgjør

KA inviterer fellesrådsledere og kirkeverger til samlinger fem steder rundt om i landet for å drøfte felles arbeidsgiverpolitiske utfordringer og konkret profil for vårens lønnsoppgjør.
Konferanser holdes følgende steder:

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.