Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev fredag 24. februar 2012
Nytt fra KA uke 8

Valg av landsråd

Alle medlemmene, menighetsråd og kirkelige fellesråd, som skal velge i denne omgang, har fått brev om valget. Valget skal foregå vi nettet.
Kandidatene presenteres bispedømmevis på KAs nettsted.

Nye saksbehandlingsregler – klageadgang i innsynssaker

Kirkeloven ble endret på flere områder med virkning fra 01.01.2012. En av endringene gjelder § 38 der det ble innført klageadgang på kirkelige organers vedtak etter offentleglova – altså vedtak som angår offentlighetens innsyn i dokumenter, journaler og registre.
Les mer om denye reglene

Vær med å forme årets lønnsprofil i kirkelig sektor

Fellesrådsledere og kirkeverger inviteres KAs regionale arbeidsgiverkonferanser. Det er felles drøftingssted for arbeidsgiverpolitiske utfordringer og konkret profil for vårens lønnsoppgjør.

Tromsø 19. mars  Trondheim 20. mars Påmeldingsfrist for begge er i dag, 23. februar.

Tilsvarende konferanse vil også bli holdt i Kristiansand 26. mars, Bergen 27. mars og Gardermoen 23. april.

Faglig forum for arbeidsrett og arbeidsmiljø           

KA fortsetter serien med lunsjsamlinger med utvalgte temaer knyttet til arbeidsrett og arbeidsmiljø.
22. mars vil vi ta opp krysningen mellom arbeidsrett og kirkerett – for eksempel knyttet til tjenesteordningene, vigsling og kvalifikasjonskrav. Innleder vil være Ole Herman Fisknes, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet. Tidsrammen vil være klokken 09:30-11:30, og stedet er Kirkens hus i Oslo. Påmeldingsfrist 7. mars.
Les mer

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Arbeidstid på leir og weekender

Å arrangere leir/weekender i ulike fasonger og for ulike grupper er en vanlig arbeidsform i norske menigheter. Det regnes som en viktig måte å drive menighetsarbeid på.

Når ansatte er med på slike leiropphold, gjelder de vanlige reglene for arbeidstid og fritid etter arbeidsmiljøloven og tariffavtalene, fullt ut.
Les mer om dette i Steinar Moens fagartikkel på ka.no

© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.