Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev fredag 2. mars 2012
Nytt fra KA uke 9

Fri tilgang til liturgitekstene

KA opprettholder ikke lenger anbefalingen om å avvente innkjøp av digitale produkter fra Eide forlag. KA mener at det har skjedd avklaring bl.a. vedr. digital tilgang til liturgitekstene.
KA understreker at innkjøp fortsatt må skje etter en vurdering av behov og budsjett.
Les mer om hvorfor KA åpner opp for kjøp. Der finnes også en lenke til avisen Vårt Lands presentasjon av saken.

Forslag til stillingsbeskrivelser

KA lanserer i dag forslag til nye stillingsbeskrivelser for kirkelig undervisningspersonell; kateket og menighetspedagog.
Les om hva og hvorfor på KAs nettsted

Valg av Landsråd

I forbindelse med valg av landsråd, mottar vi spørsmål om hvordan rådene bør gå fram for å velge kandidater dersom rådene ikke møtes innen 20. mars.
Fristen for innsending av stemmer er endelig, men KA stiller ingen krav til formen på valget.
Hvis man ikke kan møtes innen fristen, kan avstemming for eksempel foregå som telefonmøte. Man kan også delegere oppgaven til arbeidsutvalget.
Dersom det er usikkerhet om hvorvidt et menighetsråd er selvstendig medlem av KA, ta kontakt med Peter Møller eller tlf. 23 08 14 13.

Bidra til mer kunnskap om brann- og tyveritrusselen mot kirkebyggene

Det finnes så godt som ingen oversikt over påtenning/påtenningsforsøk, tyveri og hærverk på kirkebygene tilbake til 1990.
For å få mer kunnskap har KA sendt ut noen spørsmål til fellesrådene, som vi trenger svar på. Selv om det ikke er mulig å få inn en 100 % oversikt, vil den informasjonen dere gir oss være veldig nyttig for KAs sikringsjobben videre. Kontaktperson i KA: Ingrid Staurheim, sikkerhetsrådgiver

Få kontroll på inneklima og bevaringsmiljø!

Både økonomi, interiør, instrumenter og kunstgjenstander - og folk, påvirkes av temperatur og inneklima i kirkene.
Bruk av "klimalogger" er et effektivt verktøy for å kontroll over dette.
KA har fortsatt loggere på lager, og selger disse til sterkt subsidierte priser, kr. 2000,- + mva.
Les om klimamålerene på ka.no

Vær med å forme årets lønnsprofil i kirkelig sektor

Fellesrådsledere og kirkeverger inviteres KAs regionale arbeidsgiverkonferanser. Det er felles drøftingssted for arbeidsgiverpolitiske utfordringer og konkret profil for vårens lønnsoppgjør.
Kristiansand 26. mars, Bergen 27. mars
Påmeldingsfrist for begge utvides til kommende mandag 5. mars

Rådsopplæringsbloggen takker for seg

Hele 841 besøkere har vært inne på boggsiden siden 9. januar.
Hvilket emne og hvilket bispedømme som har vært mest besøkt finner du her
http://raadsopplaering.kablogg.no
 

.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.