Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 8. mars 2012
Nytt fra KA uke 10

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Ordningene gjelder for fellesrådsansatte i undervisningsstillinger (normalt kateket/menighetspedagog).
Ansatte i stillinger som finansieres gjennom trosopplæringsmidler er likevel ikke støtteberettiget fordi kompetanseutvikling for disse stillingene ligger i det generelle tilskuddet til trosopplæring.
Søknadsfrist 1. april 2012 (for enkelte ordninger: 15. mai 2012)
Les mer om de ulike ordningene for støtte til kompetanseutvikling på undervisningssektoren

Reisestipend 2012

Minner om OU-styrets utlysing om reisestipend med søknadsfrist 1. april.
Det handler om ett såkalt "fritt reisestipend", der målsetting er å bidra til kompetanseutvikling utenfor de regulære studier, og kurs, og
ett til stabsturer, der hele staben deltar.
Les om reisestipendene og andre stipendordninger på www.ka.no/midler

Faglig forum for arbeidsrett og arbeidsmiljø

Faglig forum for arbeidsrett og arbeidsmiljø - Arbeidsrett og kirkerett – som hånd i hanske – eller?
Samlingen arrangeres 22. mars, med Ole Herman Fisknes som innleder.
Påmeldingsfristen er 14. mars.

Kirkesøk med kommunesøk

I tillegg til at man kan søke på kart, i tidsepoke og på kirkenavn, er nettstedet kirkesøk.no utvidet med en funksjon som åpner for presentasjon av alle kirkene i én kommune.
Funksjon åpner etter hvert for at man f.eks. kan legge en lenke til kirkeoversikten på egen eller andres nettsted, f.eks. kommunens. Fra oversikten går man så videre til mer detaljert informasjon om hver enkelt kirke, slik de presenteres i kirkesøk.no

Bli med å fremme miljøsaken i ditt område - bli Miljøfyrtårnambassadør

KA, Norges kirkevergelag og Kirkerådet inviterer til kurs for potensielle Miljøfyrtårnkonsulenter. Det skjer på Mesnali leirsted ved Lillehammer 29. – 31. mai 2012.
Målet er å utdanne veiledere, inspiratorer, samtalepartnere og kontaktpunkt for lokalkirkens miljøarbeid. Å veilede fellesrådene til å bli miljøfyrtårn er hovedaktivitet.
Les mer om kurset på ka.no

Earth Hour 2012

Lørdag 31. mars kl. 20.30 skal byer, kommuner, bedrifter, kirker, organisasjoner og enkeltmennesker over hele verden slukke lyset i én time for klimaet.
Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering. Alle med tilgang til en lysbryter har sjansen til å bidra. Kampanjen er et globalt og visuelt uttrykk for folks vilje og evne til å stå sammen mot klimaendringene. KA støtter aksjonen og medlemmene til å bli med på aksjonen.
Les mer om aksjonen - og meld dere på via grønnkirke.no
 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.