Åpne i nettlesaren din Ynskjer du ikkje motta fleire meldingar? Meld deg av
KA Kyrkjeleg arbeidsgivar- og interesseorganisasjon Nytt frå KA torsdag 29. mars 2012
Nytt frå KA veke 13

Lønns- og personalstatistikk meir enn berre tal

Data til LPR er innhenta i KA-sektor sidan 1997. No kan vi etterkvart sjå korleis sektoren har utvikla seg over tid på nokre område.
Vi har samla nokre av artiklane på ka.no

Bokføringsreglane er endra

I ein artikkel på ka.no gjer KA sin spesialrådgivar i økonomi, Trygve Nedland, greie for bokføringsreglene.
Utgangspunktet for det han skriv, er lov og forskrift, men då med særleg tanke på konsekvensane for kyrkjelege organ.
Artikkelen om bokføringsreglane finn ein i denne lenka
Artikkelen og meir økonomistoff for kyrkjelege organ, finn ein på denne lenka

Åtvaring!

Norsk internettregister er ute med brev der dei ber om stadfesting av informasjon til bruk i deira register. Som før blir ein oppmoda om stadfeste informasjon som står på nettet, og som før, endar ein opp med økonomiske krav som på ingen måte står til det ein får tilbake frå dette "registeret".
Vi har og nyleg fått melding frå fellesråd som har fått tilbod om å sikre domenet "fellesraad" for kr 2000. Vi kan ikkje sjå at det er naudsynt, og rår også her til å takke nei.
Vi har omtalt slike saker på ka.no, og der lenka til fleire liknande saker på andre nettstader.

Siste sjanse

Det er nokre få plassar att på KAs regionale arbeidsgjevarkonferanse på Gardermoen 23. april.
Påmeldinga er open ut dagen i dag, torsdag 29. mars.
For påmelding og meir informasjon om konferansen sjå her

Budsjettarbeid Oslo 10. mai

På kurset vil vi gjennomgå dei formelle føresegnene omkring budsjett og økonomiplan. Kurset blir praktisk retta med døme på budsjettarbeid i små og mellomstore fellesråd.
Frist for påmelding er 11. april.
For påmelding og meir informasjon om kurset sjå her

Frist for søknadene er flutt til 16. april

På grunn av problem knytt til opning av søknadsskjema til midlane til kompetanseutvikling i undervisningsstillingar, er fristen flutt frå 1. til 16. april.
Sjå http://www.ka.no/midler

Opningstider i påskeveka

Sentralbordet i KA har vanleg opningstid måndag og tysdag i påskeveka - dvs kl. 09-15.
Onsdag 4. april er sentralbordet stengt.

Vennleg helsing
KA Kyrkjeleg arbeidsgivar- og interesseorganisasjon
© KA Kyrkjeleg arbeidsgivar- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottakar av denne meldinga med e-postadressa .
Om du ikkje ynskjer å motta fleire meldingar med nytt frå KA, kan du melde deg av her.