Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 24. mars 2023
&nsbp;

Endelig samlet til konferanse om kirkebygg og gravplass

Kirkebygg- og gravplasskonferansen i Drammen samler 90 deltakere fra hele landet. Tema: Bærekraft i alle nyanser.

 

Her er KAs innspill til statsbudsjettet for 2024

Egen strømstøtteordning, penger til kirkebevaring, gjenåpning av rentekompensasjonsordningen og forutsigbart tilskudd til Kirkens SOS er noe av det som står på listen. – Hurdalsplattformen er tydelig på frivillig og ideell sektors viktige samfunnsrolle. Vi peker på områder der det er viktig at regjeringen leverer i budsjettarbeidet, slik at rammevilkårene sikres, sier Marit Brandt Lågøyr.

 

Høringsuttalelse om regler for valg av Kirkerådet

KA avga nylig høringsuttalelse til forskrift om regler for valg av Kirkerådet, tilhørende endringer i kirkeordningen og forskrift om endringer i forskrift om regler.

 

Gjør som Hallgeir – studer fagledelse og innovasjon i Den norske kirke

KA og VID lanserer masteremnet «Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke» (15 stp.). – I mitt arbeid kommer jeg ofte bort i ulike typer prosjektstyring, for eksempel enkeltkonserter, festivaler eller orgelsaker. Studiet treffer godt på et område som jeg har lite formell kompetanse på, men som jeg ønsker å få mer kunnskap om, sier kantor Hallgeir Øgaard Westli, som har meldt seg på. (Foto: Fotograf Marta Øgaard)

 

Midler fra Riksantikvaren lyses ut snart

Torsdag 30. mars åpner søknadsportalen for nye tilskuddsmidler til istandsetting og brannsikring av middelalderkirker i stein, forprosjektering murverk på middelalderkirker i stein, istandsetting av listeførte kirker fra perioden 1851-1900 (for Troms og Finnmark gjelder alle listeførte kirker f.o.m. 1851). Søknadsskjema vil ligge i Kirkebyggdatabasen.

 

Vi minner om…

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .