Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 12. april 2012
Nytt fra KA uke 15

Kirkemøtet starter i dag

Skaperverk og bærekraft, ny salmebok, kirkelig medvirkning ved gravferd når den avsluttes med kremasjon og spredning av asken, og likeverd, inkludering og tilrettelegging for mennesker med utviklingshemning, er på sakskartet, men ikke fremtidig kirkeordning.
Les om Kirkemøtet 2012 på ka.no med lenker til kirken.no med bred dekning av møtet, med bl.a. nett-tv av plenumssamlingene

Kurstilbud

 • Saksbehandlingskurs 3.-4. mai
  Kurset er for konsulenter, daglige ledere i menighet og kirkeverger samt andre som har saksbehandling og publikumskontakt som en del av sine arbeidsoppgaver, og holdes i Tromsø 3.-4. mai.
  Blant temaene på Saksbehandlingskurset er rådets rolle som et offentlig organ, grunnleggende om saksbehandlingsprosessen i forvaltningsorganer, taushetsplikt, inhabilitet og krav om offentlighet.
  Vi har ledige plasser på kurset, og holder påmeldingen åpen ut fredag 13. april.
  Les mer om saksbehandlingskurset her
   
 • Nærvær og fravær, rammer og regler
  OU-kurs for barnehager i KA-sektoren holdes på Gardermoen 7. mai 2012, påmeldingen holdes åpen ut denne uken (15.4).
  Les mer
   
 • Budsjettarbeid
  Kurs i budsjettarbeid holdes 10. mai i Oslo. Opplegget vil primært være praktisk innrettet mot små og mellomstore fellesråd. Påmeldingsfristen utvides til tirsdag 17. april.
  Les mer

Omvisning i Treforsøksparken

Den 8. mai 2012 arrangerer FAGUS i samarbeid med Planter for norsk klima en omvisning i Treforsøksparken på UMB i Ås. Omvisningen er fra kl. 13:00-16:00. Omviser er Per Anker Pedersen.
Treforsøksparken er et demonstrasjons- og prøvefelt for aktuelle trær for norske forhold. De første trærne ble plantet i 2005, og vitalitet og andre kriterier er registrert siden.
Les mer om Treforsøksparken på www.planterfornorskklima.no.
Påmeldingen til omvisningen skjer her


Har du vært innom KAs nettbutikk i det siste?

Husk å melde adresseendringer til KA!
 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.