Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev fredag 4. mai 2012
Nytt fra KA uke 18

Kirkebygget – brukshus og kulturminne

Nytt hefte fra KA om kirkebyggforvaltningen ligger nå klart til utsending til medlemmene. Heftet er skrevet av vår spesialrådgiver på feltet, Max Ingar Mørk. Målgruppen er medlemmer av kirkelig fellesråd, men er absolutt relevant lesning for medlemmer av menighetsråd, kirkeverger og andre som arbeider med kirkelig bygg- og eiendomsforvaltning.
KA sender ett gratis eksemplar av heftet til hvert fellesråd. Vi regner med at mange finner det så interessant at de kjøper inn hefter til rådsmedlemmene, og andre interesserte. Prisen er bare kr. 125,- pr. hefte. Ved kjøp av 5 hefter eller flere, er prisen redusert til kr. 100,- pr. hefte. I løpet av fredagen er heftet tilgjengelig for bestilling fra KAs nettbutikk.

KAs Landsråd 2012 

KAs landsråd går av stabelen kommende uke, 9. og 10. mai. Det er tradisjon når man samler delegater fra hele landet til drøftinger av KAs strategi, økonomisk status og styrevalg, at man bruker deler av første dag til et landsrådsseminar der aktuelle saker tas opp. I år er det frivillige organisasjoner og diakonale institusjoner i fremtidens kirke, som er tema. 
Program og sakspapirer til Landsråd 2012

Fagdag for Kirketjenere

5.-6. november arrangeres det fagdager for Kirketjenere fra hele landet på Gardermoen. Hold av dagene! Les mer om fagdagene for Kirketjenere

Kurs for internkonsulenter for miljøarbeid i lokalkirken

KA, Norges kirkevergelag og Kirkerådet inviterer til kurs for ca. 20 internkonsulenter på Lillehammer 29. – 31. mai 2012. Påmeldingsfrist 4. mai.
Les mer om kurset for internkonsulenter i miljøarbeid
 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.