Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 24. mai 2012
Nytt fra KA uke 21 - inkl. svar på spørsmål om ferie

MEDLEMSUNDERSØKELSEN OM TARIFFOPPGJØRET 2012

Gjeldende hovedtariffavtale for KA-området utløp 30. april. Etter planen skal partene forhandle om revisjonen i juni. For ca en måned siden ble det sendt ut en spørreundersøkelse til arbeidsgiverne, der KA ber om tilbakemeldinger om hvilke prioriteringer som er ønskelig, sett fra den enkelte arbeidsgivers synspunkt. Tilbakemeldingene skal skje ved å svare på et elektronisk skjema. Svarfristen utløper 31. mai.
De som ikke har tilgang til skjemaet lenger, sender melding til ka@ka.no for å få ny tilgang til svarskjemaet.

FAGDAG OM UNGDOM OG SEKSUALITET OG SAMLIV

16. oktober 2012, i forkant av trosopplæringskonferansen, arrangerer KA en fagdag for undervisningsansatte. Overskriften er ”Trekant – eller helt firkantet?”
Les mer om fagdagen i oktober 
- og dere som er arbeidsgivere for undervisningsansatte, spre informasjonen!

SAKSBEHANDLINGSKURS I KRISTINSANSAND 20.-21. SEPTEMBER

Bli oppdatert på saksbehandlingsprosessen i forvaltningsorganer, inkludert gjennomgang av de viktigste lovene, rådets rolle som et offentlig organ, service på kirkekontoret og forholdet mellom saksbehandler og beslutningstakere. Kurset er lagt opp for konsulenter, daglige ledere i menighet, kirkeverger og andre som har saksbehandling og publikumskontakt som sine arbeidsoppgaver.
Les mer om kurset i saksbehandling her

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

Ressursmateriellet "På vei mot et inkluderende samfunn" er en redskap til menighet eller organisasjon ønsker å være med på å skape gode møteplasser som fremmer forståelse, dialog og respekt mellom mennesker fra ulike land og kulturer. Materiellet ble laget i 2006, men er nå redigert i en ny utgave som nå er tilgjengelig for alle på nettsiden www.flerkulturellefellesskap.no

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
OFTE STILTE SPØRSMÅL OM FERIE


Det nærmer seg ferietid, og da dukker det opp en del spørsmål til
KAs arbeidsgiveravdeling.
I en artikkel på ka.no svarer KAs forhandlingssjef Ingrid Tenfjord på noen av de vanligste spørsmålene.
Du finner artikkelen ka.no/arbeidsliv/tariff/ferie

© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.