Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev fredag 1. juni 2012
Nytt fra KA uke 22

UNDERSØKER DEN NORSKE KIRKE SOM ARBEIDSPLASS

Denne uken ble det sendt ut spørreskjema til 6500 kirkelige arbeidstakere. Det dreier seg om den største arbeidsmiljøundersøkelsen i Den norske kirke noen sinne. Målgruppen er alle som arbeider i menighetene, både fellesråds- og statsansatte. Den som mener å tilhøre målgruppen, men som ikke har fått undersøkelsen tilsendt, bes ta kontakt med Bjørn Lau, hos AFI, som har ansvar for gjennomføringen av undersøkelsen: epost: DNK.Undersokelse@afi.no, telefon 23 36 92 00
Les mer om undersøkelsen på KAs nettsted

ARBEIDSTID OG ARBEIDSPLANLEGGING

Nettartikkelen som nå er publisert bygger på den felles rådgiving de sentrale partene har hatt på området. Framstillingen er ikke uttømmende, men avgrenser seg til de mer praktiske sidene for å hjelpe KAs medlemmer til en aktiv og korrekt håndtering av arbeidstidsspørsmål.
Lenke til artikkelen Arbeidstid og arbeidsplanlegging(pdf)

NYE HÅNDHEVELSESREGLER OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Det vedtatt noen mindre endringer i lov om offentlige anskaffelser. Endringene innebærer blant annet at at kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkteanskaffelser flyttes fra KOFA til domstolene. KOFA er fortsatt klageorgan, men uten myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Endringen gjelder konkurranser som blir kunngjort etter 1. juli 2012.
Se mer om vedtatte endringer på FADs nettside

"SOMMERÅPNE KIRKER 2012" - FORTELL OM DEM PÅ KIRKESØK.NO

Går dere med tanker om å holde kirkene åpne i sommer? Tross temperaturene i lufta, så er det snart sommer, og dermed på høy tid å starte planleggingen. Legg informasjon om åpningstider og publikumstilbud inn i Kirkebyggdatabasen. Informasjonen som legges inn der presenteres på nettstedet kirkesøk.no. Spørsmål om Åpne kirker rettes til KA ved Cathrine Lillo-Stenberg.
Les mer om Åpne kirker og kirkesøk.no

FORVARSEL OM KARTLEGGING AV OVERGREPSSAKER 

I løpet av kort tid vil bispedømmeråd og fellesråd motta en kartleggingsundersøkelse av overgrepssaker i Den norske kirke. Undersøkelsen er felles for bispedømmeråd og fellesråd og vil omfatte årene 2010 og 2011.
Målsettingen med undersøkelsen er å få en så fullstendig oversikt som mulig over overgrepssaker i kirken, slik at vi kan få kunnskap til å forbedre både forebygging og håndteringen av slike saker.
Det kommer til å bli kort svarfrist, og dette er et forvarsel og en oppfordring til allerede nå å undersøke om det har vært overgrepssaker i ditt fellesrådsområde/bispedømme i 2010 og 2011.

BRANNPERM

Malen til brannperm er i dag publisert på ka.no sammen med annet ressursstoff til brannsikringsarbeiet. Brannpermen er utarbeidet i henhold til veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet.
Kontakt KA sikkerhetsrådgiver Ingrid Staurheim for ytterligere informasjon om bruken av permen. Hun kommer også gjerne på besøk for å gjennomføre lokale kurs i brannsikring, inkludert bruk av brannpermen.
Last ned prannpermen her (pdf)
 

 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.