Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev fredag 8. juni 2012
Nytt fra KA uke 23

OU-MIDLENE – FAKTURA PÅ VEI FRA KA

Det er KA som er ”kasse” for de såkalte OU-midlene som det partssammensatte OU-styret bruker til opplærings- og utviklingstiltak. Dette er midler der både arbeidsgiver og arbeidstaker bidrar med halvparten hver. Dette er bare et lite forvarsel om at faktura snart dumper ned i en postkasse ”nær deg”.
Les mer om OU-styrets aktivitet

TARIFF 2012

Etter at det ble klart at partene i kommunesektoren ble enige, bekrefter KAs forhandlingssjef at forhandlingen i KA-sektor starter som planlagt mandag 18. juni. Kravet fra arbeidstakerorganisasjonene blir levert fredagen før, slik at KA trolig kan møte med sitt tilbud mandag.
Det er etablert en informasjonsside under ”knappen” Tariff 2012, rett under søkefeltet på ka.no. Der finnes det etter hvert oppdatert og relevant informasjon om tariffoppgjøret i KA-sektor.
http://www.ka.no/tariff2012

SOMMERÅPNE KIRKER – PLAKAT, BROSJYRE OG PRESSEMELDING

KA har laget plakat og brosjyre som kan supplere lokal informasjon. Plakat og brosjyre sendes i disse dager til alle kirkelige fellesråd, men kan også lastes ned og skrives ut fra ka.no (pdf). Men først og sist, sørg for at ”dine” åpne kirker kommer med i kirkesøk.no
Her finner du informasjonsmateriellet

FAGDAG OM UNGDOM OG SEKSUALITET OG SAMLIV

16. oktober 2012, i forkant av trosopplæringskonferansen, arrangerer KA en fagdag for undervisningsansatte. Overskriften er ”Trekant – eller helt firkantet?”
Les mer om fagdagen i oktober
- og dere som er arbeidsgivere for undervisningsansatte, spre informasjonen!
Mer om fagdagen dagen før trosopplæringskonferansen

KAs HØSTKONFERANSE 2012 I OSLO 9.-11. SEPTEMBER

KAs høstkonferanse arrangeres i Oslo 9.-11. september med tema som «Hvordan leve i usikkerhet - påvirkes omdømme?» ved Henrik Syse, «Makt og avmakt i kirken - hvor vil vi at linjene skal gå i framtiden?», «Hva skal religion koste og hvem er villig til å betale?». Sett av datoen! Fullstendig program lanseres snart.
Les mer om Høstkonferansen 2012 her

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
UNDERSØKELSE OM "NAVNA MINNELUND" 

KA formidler med dette en melding fra Kine Krogh Olesen, masterstudent i landskapsarkitektur. Hun inviterer alle norske kirkeverger til å delta i en nasjonal spørreundersøkelse om navna minnelund. Intensjonen er å samle data angående utbredelse og bruk av gravtypen navna minnelund i Norge. Spørreundersøkelsen blir sendt til alle kirkeverger i Norge.

(Dere andre, som ikke er kirkeverger eller har ansvar på gravplasser, kan vite at interessen for gravplasser er økende blant de som studerer landskapsplanlegging. Det er gledelig!)

Resultatene fra undersøkelsen vil bli benyttet i Kine Krogh Olesens mastergradsoppgave "Navna minnelund", ved Institutt for landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB).
Spørsmål angående undersøkelsen eller angående masteroppgaven, rettes direkte til Kine Krogh Olesen, E-post: kine.olesen@student.umb.no, tlf: 90843142
Her lenken til Questback skjemaet med Krogh Olesens spørsmål om "navna minnelund"

Lise Stang Lund står for utformingen av minnelunden på Moholt (bildet)

© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.