Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 21. juni 2012
Nytt fra KA uke 25

Tariffoppgjøret er i havn

Partene kom onsdag formiddag til enighet om tariffoppgjøret 2012. Resultatet innebærer blant annet en totalramme på 4,1 %, slik at oppgjøret har en kostnad på linje med kommune og stat.
- KA er fornøyd med oppgjøret, sier forhandlingssjef Ingrid B. Tenfjord. – Vi mener at det holder en forsvarlig ramme samtidig som det muliggjør en konkurransedyktig sektor og lokal lønnspolitikk.
Les mer om tariffoppgjøret og last ned dokumentet man ble enige om

Ingen forenklet prosedyre for politiattest for frivillige

I forbindelse med etableringen av ordningen med politiattest for ansatte og frivillige i Den norske kirke, ble det sagt at man hadde en prosess på gang for å få til en forenklet prosedyre for innhenting av slik attest for frivillige medarbeider. Det ble vist til en slik ordning for frivillige innen idretten.
Politidirektoratet avslår et slikt tiltak, og skriver også at en slik ordning trolig også avvikles for andre.
Politidirektoratets svar kan leses her (pdf)

Mer om politiattest på ka.no: http://www.ka.no/arbeidsliv/tilsetting/politiattest

Arbeidsmiljøundersøkelsen - oppfordring til kirkevergene

For at arbeidsmiljøundersøkelsen som pågår, skal bli så god som mulig, ber vi om at arbeidsgiver minner arbeidstakerne om undersøkelsen, at de fyller ut før fristen.
Mer om arbeidsmiljøundersøkelsen her

Seminar for eiere av middelalderkirker i stein

I Bergen 15.-16. oktober arrangeres seminar for eiere av middelalderkirker i stein. Målgruppen er kirkeverger, bygningssjefer og andre som har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av middelaldersteinkirker, samt konsulenter, håndverkere, saksbehandlere på bispekontor m.v. som arbeider innenfor fagfeltet.Les mer

Kirkebyggdatabasen

Det blir holdt ulike kurs i Kirkebyggdatabasen til høsten, grunnkurs i Kirkebyggdatabasen (KBDB) holdes fem steder, mens kurs i kirkebyggdatabasens energimodul (E) holdes tre steder: Trondheim 17. september (KBDB), Gardermoen 25. (KBDB) og 26. september (E), Bodø 11. oktober (KBDB), Tromsø 22. (KBDB)  og 23. oktober (E)  og Bergen 1. (KBDB)  og 2. november (E).
Les mer på www.ka.no/kurs

Saksbehandling Kristiansand

20.-21. september får konsulenter, daglige ledere i menighet og kirkeverger samt andre som har saksbehandling og publikumskontakt som en del av sine arbeidsoppgaver muligheten til å delta på kurs i saksbehandling. Blant temaene taushetsplikt, inhabilitet, krav om offentlighet og økonomi menighetsråd og fellesråd.
Les mer

Internkonsulenter miljøsertifisering

KA, Norges Kirkevergelag og Kirkerådet samarbeider om et kurs for å utdanne lokale «internkonsulenter", autorisert for å lede fellesrådenes arbeid med å bli en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet. Kurset i mai, ble utsatt. Nytt tilbys i slutten av oktober.
Les mer om internkonsulent-ideen og sett av datoene.

Kurskalender med høstens kurs og konferanser sendes ut om kort tid.
Informasjon om høstens kurs legges også ut på
www.ka.no/kurs

På vei mot et nytt og inkluderende samfunn

Nå er ressursmateriellet oppdatert og tilgjengelig på nett.

 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.