Arbeidsgivere og arbeidstakere på KA-sektoren er enige om at økt kunnskap og kompetanse er et gode for alle. Derfor er det opprettet et spleiselag der begge parter betaler inn en månedlig sum som disponeres til kurs, konferanser, fagdager og stipender. I dette nyhetsbrevet finner du informasjon om en rekke nye tiltak for deg og dine kolleger. 

Kurs og kompetansetiltak

Kirketjener eller gravplassarbeider og klar for kurs? Påmeldingsfristen nærmer seg!

I november arrangeres det to kurs for kirketjenere og gravplassarbeidere. Kursene «Møte med mennesker» (13.-14. november) og «En verdig gravferd for alle» (15. november) holdes begge i Oslo. Kursene kan tas sammen eller hver for seg. Vi minner om at påmeldingsfristen er førstkommende fredag!

 

Webinar om samskaping

Samskaping er en metode for å løse de uløselige problemene. Samskaping er å møte de involverte i øyehøyde. Mer om hva og hvordan kan du høre og se på webinaret 23. november 13.00-1430. Webinaret er gratis og åpent for alle.

 

Kurs i rytmisk kirkemusikk ved NMH og NLA

Kurset tilbys for tredje gang, og det er to samlinger i 2024: 3.-4. januar ved NLA og 6.-7. mars ved Norges musikkhøgskole. Målgruppen er kirkemusikere. Informasjon og påmelding på NMSs nettside. Kun 30 plasser. Først til mølla!

 

Stipendordninger/tilskudd  

Barnehagestipend for økt nærvær

OU-styret utlyser to stipender à 25.000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte. Frist er 1. november.

 

Nettkurs/elæring/ressurser 

 

Nettverk

Fagnettverk for kontor- og administrasjonsansatte 

Kontor-/administrasjonsansatte i Den norske kirke har sin egen Facebook-gruppe. Trykk her og be om å få bli medlem. 

 

Du får dette OU-nyhetsbrevet fordi har meldt deg på selv eller fordi du har deltatt på kurs og/eller webinar relativt nylig. Tips gjerne kollegene dine om nyhetsbrevet, så får de også direkte beskjed om kurs, stipendordninger og etter- og videreutdanningstiltak. Nyhetsbrevet kommer 4-5 ganger i året. Du kan melde deg av på linken nederst i denne mailen.

Oppdatert info om OU-tiltak finner du alltid på ouinfo.no.

Du mottar denne e-posten fordi du er påmeldt vår e-postliste.
Dine opplysninger   |   Avmelding   |   Åpne i nettleser
Mailmojo