Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 23. august 2012
Nytt fra KA uke 34

FREMFORHANDLET HOVEDTARIFFAVTALE ER NÅ GJELDENDE AVTALE

KA-rundskriv 07/12 av 22.08.2012 er nå publisert på KAs nettsted. Det handler om tariffrevisjonen pr. 01.05.2012 – at det anbefalte forslaget er vedtatt.
Rundskrivet nås på denne lenken
Eller via ”rundskrivsarkivet” på KAs nettsted på denne adressen: http://www.ka.no/rundskriv

POLITIATTEST - IKKE FORENKLET PROSEDYRE FOR FRIVILLIGE MEDARBEIDERE

Ved lansering av ordningen med politiattest, ble det sagt at man arbeidet for å få til en forenklet ordning for innhenting av attest for frivillige medarbeider. Dette fikk man ikke til, og derfor gjelder nå samme rutiner for innhenting av politiattest fra frivillige som fra tilsatte.
Materiellet som ligger på KAs nettsted om Politiattest er nå oppdatert i samsvar med dette.
Her finnes mer informasjon om politiattest

KAs HØRINGSUTTALELSE TIL KIRKERÅDETS REFLEKSJONSDOKUMENT OM NY KIRKEORDNING

Før sommeren annonserte KA at de ville komme med en egen uttalelse knyttet til refleksjonsdokumentet om ny kirkeordning som Kirkerådet har sendt ut. KAs sekretariat er i sluttfasen med med uttalelsen. Planen er publisering i morgen, fredag 24. august.
Den blir å finne under http://www.ka.no/aktuelt/horinger der andre av KAs høringsuttalelser også finnes.

NY RUNDE MED KURSENE GRUNNKURS I KIRKEBYGGDATABASEN OG KURS I KIRKEBYGGDATABASENS ENERGIMODUL

Denne høsten settes Grunnkurs i Kirkebyggdatabasen opp fem stedet og kurs i kirkebyggdatabasens energimodul tre steder. Benytt sjansen til å få en innføring i registrering av eiendommer/bygninger, publikumsinformasjon til kirkesøk.no, forsikringsinformasjon, inventarlister, bygningstegninger og fotodokumentasjon på grunnkurset eller energiøkonomisering gjennom kurset i energimodulen. De tre første kursene kommer i september med påmeldingsfrist denne uken.
Trondheim 17. september 
Gardermoen 25. og 26. september.
Kursene settes også opp i Bodø 11. oktober, Tromsø 22. og 23. september og Bergen 1. og 2. november. Les mer: www.ka.no/kurs

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER

Det er satt av en pott til lokale lønnsforhandlinger i høst. KA inviterer til kurs for å gå gjennom regler og prosedyrer som må skje før forhandlingene, hjelp til utforming av kriteria for lokal lønnspolitikk, og strategi/metode for gjennomføring av forhandlingene.
Bergen 25. september. Påmeldingsfrist 3. september.
Trondheim 27. september. Påmeldingsfrist 3. september.
 

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.