Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av  
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 23. februar 2024
&nsbp;

Bevaringsprogrammet for kulturhistorisk verdifulle kirker lansert

– Med dagens lansering står vi på terskelen til en ny tid, der også staten skal tyngre inn. Ikke for å avløse det ansvar som i dag ligger til soknet som kirkeeier og til kommunen. Men for å muliggjøre et tyngre, større og nødvendig løft. Vi har derfor sett fram til denne dagen, sa KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs i sitt innlegg da regjeringen la frem strategi for bevaring av kulturhistorisk viktige kirker.

 

KA-sjefen inn i styret for Kirkebevaringsfondet

– Jeg skal jeg gjøre mitt for at bevaringsprogrammet kan bli det felles krafttaket som trengs og som kan lykkes lokalt. Det skal jeg gjøre sammen med vår dedikerte kirkebyggavdeling og i tett kontakt med fellesrådene og Norges kirkevergelag, samarbeidsparter som NHO Byggenæringen og en rekke andre gode hjelpere, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

 

Oppfordrer til deltakelse i høringen om tilskuddsordning

KA ønsker innspill om forskriften som skal regulere tildeling av midler fra Kirkebevaringsfondet før saken skal behandles av KAs styre 13. mars. Allerede onsdag 28. februar inviteres kirkeeiere til webinar der forskriften gjennomgås og tar KAs representanter tar imot de første innspillene.

 

Hvordan skal inntekter fra festeavgift regnskapsføres?

Fagkomiteen for god kommunal regnskapsskikk har henvendt seg departementet for å se om det er mulig å gjøre en forskriftsendring.

 

Vi minner om:

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .