Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev fredag 28. september 2012
Nytt fra KA uke 39 

Kirkeforsikring

KAs kirkeforsikring varsler stor premieøkning, men økte rabatter for sikringstiltak. Etter to år med mange store kirkebranner, og flere andre mindre skader, ser styret for KAs kirkebyggforsikring seg nødt til å høyne premien betydelig. Samtidig legger man inn rabatter på opp til 80 % for å motivere til økt arbeid med sikring. Les mer om de nye vilkårene her.

Kurs og seminar

Personalledelse 12.-13. november
12.-13. november arrangerer KA kurset Personalledelse på Gardermoen, med særlig vekt på rekruttering og bruk av medarbeidersamtaler. Påmeldingsfrist 11. oktober. Les mer.

Følgende kurs har påmeldingsfrist i dag, 27. september:
Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet 29.-31. oktober 2012 + 4.-6. februar 2013. Les mer.

Grunnkurs i kirkebyggdatabasen Bergen, 1. november. Les mer.
Kurs i kirkebyggdatabasens energimodulen Bergen, 31. oktober. Les mer.

Tilgjengelighet til kirkebygg
Kirken er åpen for alle, men ikke alle kirkebygg er tilgjengelig for alle. Derfor arrangerer KAs Avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning dette seminaret der kirkeeierne skal få ideer og inspirasjon til å arbeide med tilgjengelighet i sine kirker. Feltet universell utforming handler om avveining av forskjellige verdier, om rettigheter og lovverk, men også om arbeidsmetodikk, design og kreative løsninger. Innlederne kommer med et bredt spekter av erfaringer og med ulik faglig bakgrunn. Dette KA-seminaret avholdes 26. november på Hotel Opera i Oslo. Sett av datoen! Mer detaljert program er underveis.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.