Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av  
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 12. april 2024
&nsbp;

Tariff spesial: Lønnsoppgjørets liturgi

Hva er egentlig et hovedtariffoppgjør? Hvorfor er frontfaget viktig? Fremstår forhandlingene annerledes på KA-sektoren enn i resten av arbeidslivet? Hva synes forhandlingssjefene er hverandres beste argumenter rundt forhandlingsbordet? Gun Hafsaas (Presteforeningen) og Anne Cecilie Andresen (KA) tar praten i hos Trygve W. Jordheim podkasten «Input».

 

Kirkemøtet behandler Askeland-utvalgets rapport

– Oppfølgingen av rapporten bidrar til å bekrefte Den norske kirke som en demokratisk folkekirke. Både utvalget og Kirkemøtet gir en teologisk begrunnelse som utfyller en samfunnsmessig argumentasjon for demokratisk styring, sier Harald Askeland, som ledet utvalget bak rapporten «Demokratiets grunnlag og folkevalgtes rolle i Den norske kirke».

 

Nytt steg mot tryggere rammer for menighetsbarnehagene

Regjeringen har foreslått en lovendring som vil gi barnehager eid av sokn i Den norske kirke unntak fra kravet om at hver barnehage må være et selvstendig rettssubjekt.

 

Regjeringen sikrer utbytte til kirkebevaring fra OVF

Regjeringen har lagt fram et lovforslag som både ivaretar behovet for utbytte til kirkebevaring og samtidig hensyntar allmennhetens tilgang til ferdsel, jakt og fiske.

 

Ny runde med populært kurs for verneombud

I fjor høst ble det splitter nye 40-timerskurset for verneombud i Den norske kirke fulltegnet på noen dager. Nå er påmeldingen åpnet til en ny runde, som avholdes i november og desember 2024. Kurset dekker opplæringskravet i arbeidsmiljøloven

 

Tilskudd til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling på tros- og livssynsfeltet

Barne- og familiedepartementet utlyser 3,2 millioner kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål. Trossamfunn og organisasjoner er blant dem som kan søke om midler. Frist er 1. juni.

 

Vi minner om:

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .