Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 4. oktober 2012
Nytt fra KA uke 40 

Midler

Fortsatt penger igjen i rentekompensasjonsordningen
Husbanken opplyser at det fortsatt står igjen ca. 90 mill. kr. av årets ramme til rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirker. Eventuelle gjenstående midler vil ikke bli overført til neste år, og det er derfor viktig at årets ramme blir brukt opp. Man har ingen signaler om at ordningen videreføres neste år; det blir først kjent når Statsbudsjettet legges fram 8. oktober.

Det er mulig å søke om midler i år, selv om tiltaket ikke kommer i gang før neste år. Reglene sier at prosjekter skal være igangsatt senest 18 måneder etter at søknaden er godkjent av Husbanken og at alle søknader om utbetaling skal være innkommet til Husbanken senest 3 år etter prosjektgodkjenning. Det er derfor ingen grunn til å vente med å søke hvis man har aktuelle prosjekter. Nærmere informasjon og søknadsskjema finnes på Husbankens nettsider.

50 000 til barnehager som vil jobbe med nærværsarbeid!
Det partsammensatte OU-styret utlyser to stipender på 25 000 kroner til to barnehager som vil arbeide med å øke nærværet (eller redusere sykefraværet) blant de ansatte. Det er opp til den enkelte barnehage hvordan de vil jobbe med tematikken. Søknadsfrist er  1. november 2012. Les mer på ka.no.

Bokføring

Bokføringsregler for kirkelige fellesråd og menighetsråd – status
FAD sendte i januar i år ut høringsbrev med forslag til endringer i økonomiforskriften, som vil medføre at bokføringslov med forskrift blir gjort gjeldende for kirkelige fellesråd (se FADs høringsbrev). KA har tidligere omtalt høringsbrevet og avgitt høringsuttalelse til departementet (se KAs høringsuttalelse).

Tidspunkt for iverksettelse var i høringsforslaget satt til 1.7.2012. Flere fellesråd og menighetsråd avga høringsuttalelser som satte fokus på noen viktige problemstillinger for fellesråd og menighetsråd. KA har hatt kontakt med departementet, og fått opplyst at forskriftsendring etter all sannsynlighet vil bli gjennomført i tråd med forslaget, men at virkningstidspunkt blir utsatt til 1.1.2013. Det forventes å komme informasjon/rundskriv fra departementet i løpet av oktober.

Vi minner også om at KA har satt opp kurs om temaet i Oslo den 18. oktober. Påmeldingsfristen på kurset er utløpt, men det er fortsatt noen få ledige plasser. Så dersom det er noen etternølere som kjenner behov for å oppdatere seg på bokføringsregelverket, og hvilke konsekvenser det får for fellesråd fra 2013, så kan KA kontaktes på kurs@ka.no innen 10. oktober.

Kurs

Kurs for internkonsulenter for miljøarbeid i lokalkirke 24.-25. oktober
KA, Norges Kirkevergelag og Kirkerådet samarbeider om et kurs for å utdanne lokale «internkonsulenter», autorisert for å lede fellesrådenes arbeid med å bli en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet. Kurset er gratis og arrangeres i Oslo 24.-25. oktober. Påmeldingsfrist 10. oktober. Les mer.

Innføring i kirkeregnskap 28. november
Innføringskurset i kirkeregnskap er for kirkeverger, økonomi-/regnskapsmedarbeidere som ønsker en grunnleggende innføring i økonomi- og regnskapsbestemmelser som gjelder for kirkelige fellesråd og menighetsråd (kommunale regnskapsprinsipper). Påmeldingsfrist 1. november. Les mer.

Kurs i regnskapsavslutning 29. november
På kurset vil vi gjennomgå alle viktige momenter ved årsavslutningen, og ha spesiell fokus på endringer i regnskapsbestemmelser. Kurset er for kirkeverger, økonomi-/ regnskapsmedarbeidere, ansatte i kommunens økonomiavdeling som arbeider med kirkeregnskapet, ekstern regnskapsfører og revisor. Påmeldingsfrist 1. november. Les mer.

Øvrig

Granvin kyrkje fredet
Riksantikvaren har fredet Granvin kyrkje i Hardanger. Les mer om fredning på Riksantikvarens nettside og om kirken på kirkesøk.no.

Nyheter på ka.no

KAs kirkeforsikring varsler stor premieøkning, men økte rabatter for sikringstiltak
Ledsager i Palestina og Israel?
Foredragene fra KAs høstkonferanse

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.