Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 18. oktober 2012
Nytt fra KA uke 42 

Kirke-stat

Lenker til foredrag
KAs adm. direktør Frank Grimstad og flere andre fra KAs sekretariat, deltar for tiden på lokale og regionale arrangement der kirkeordningsspørsmål blir tematisert. I høst har mye dreid seg om refleksjonsprosessen som Kirkerådet har invitert til.  Mange av foredragene/billedseriene som benyttes, blir publisert på KAs nettsted, lett å finne på hurtigvalget Kirke-Stat øverst på forsiden. Nytt denne uken er Frank Grimstads ««Framtidig kirkeordning – hvordan skal vi håndtere refleksjonsdokumentet?»

Kurs

Innføring i kirkeregnskap 28. november
Innføringskurset i kirkeregnskap er for kirkeverger, økonomi-/regnskapsmedarbeidere som ønsker en grunnleggende innføring i økonomi- og regnskapsbestemmelser som gjelder for kirkelige fellesråd og menighetsråd (kommunale regnskapsprinsipper). Påmeldingsfrist 1. november. Les mer.

Kurs i regnskapsavslutning 29. november
På kurset vil vi gjennomgå alle viktige momenter ved årsavslutningen, og ha spesiell fokus på endringer i regnskapsbestemmelser. Kurset er for kirkeverger, økonomi-/ regnskapsmedarbeidere, ansatte i kommunens økonomiavdeling som arbeider med kirkeregnskapet, ekstern regnskapsfører og revisor. Påmeldingsfrist 1. november. Les mer.

Øvrig

Offentlig anskaffelser
«Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal gjennomgå det særnorske regelverket om offentlige anskaffelser. Målet er å forenkle og forbedre dagens regler», står det i en pressemelding fra regjeringen. I mandatet for utvalget er det satt frist til 1.11.2013 med å fremlegge rapport. Regelverket om offentlige anskaffelser oppfattes av mange som komplisert, og vi imøteser forslag til forenkling, selv om det nok vil gå lItt tid før vi ser konkrete resultater. Les mer på FADs sider.

Konferanse om forståelse, håndtering og ivaretakelse av overgriper
Kirkens ressurssenter arrangerer 22.-23. november en konferanse om forståelse, håndtering og ivaretakelse av den som anklages for å ha begått overgrep i kirkelig sammenheng. Dette er ikke en åpen konferanse, men ulike aktører er invitert etter en representasjonsmodell. Blant annet er det ønske om representasjon fra kirkeverger og bispedømmerådsansatte i hvert bispedømme. Interesserte kirkeverger kan kontakte leder i kirkevergelaget i sitt bispedømme eller ressurssenteret direkte. For mer om konferansen, se ressurssenterets hjemmeside her

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.