Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av  
&nsbp;
KA Nyhetsbrev fredag 07. juni 2024
&nsbp;

Hovedtariffoppgjøret: Dette er KAs prioriteringer

– Med en krevende økonomisk situasjon hos våre medlemmer som bakteppe, ønsker vi å bidra til bedre rekruttering og et forenklet avtaleverk, sier forhandlingssjef i KA, Anne Cecilie Andresen. KA-området har to hovedtariffavtaler, én for Den norske kirke og én for organisasjonene. Disse reforhandles henholdsvis 11.-12. juni og 18. juni.

 

KA-styret har vedtatt retningslinjer for oppgjøret

Etter måneder med medlemsinvolvering er prioriteringene i årets hovedtariffoppgjør klare.

 

Påmeldingsfrist i dag: KAs lederutviklingsprogram

KAs lederutviklingsprogram skal bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i kirkelige og ideelle virksomheter. Noe for deg? Meld deg på her eller hør hva tidligere deltakere sier om opplegget.

 

Lanserer nettsidemal for alle gravplassmyndigheter

Nå kan alle gravplassmyndigheter få sin egen side på gravplass.no. Effektivt, pent, rimelig og tydelig adskilt fra den kirkelige virksomheten.

 

Slik endret Mostratinget landet – og kirken

Det som skjedde i 1024 la grunnlaget for rettsvern og likeverd. Det bidro også til å forme utviklingen av det demokratiske styresettet i Norge, skriver fagdirektør Harald Askeland i en kronikk i Dagen. (Foto: Tore Sætre/CC BY-SA 4.0)

 

Arbeidstid på leir

Gjennomføring av leir krever noen ganger at virksomheten avviker fra bestemmelsene om arbeidstid og hviletid. Her finnes det en søknadsprosedyre som du kan lese mer om på vår nettside.

 

Høringssvar om juridisk definisjon av ideelle velferdsaktører

«KAs medlemmer har erfart utfordringene og usikkerheten knyttet til manglende avklart definisjon for ideelle aktører. Vi er derfor svært positive til utredningsarbeidet som er gjort for å etablere en juridisk definisjon for ideelle velferdsaktører», heter det i høringssvaret til NOU 2024:1 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører.

 

Dette gjorde KA i 2023

Styrets årsmelding for i fjor er nå publisert.

 

KA søker spesialrådgiver innen kulturminneforvaltning

Oslo: Ønsker du en sentral rolle i å ivareta og videreutvikle Norges kirkelige kulturarv? KA søker etter en medarbeider som skal gi råd og veilede kirkeeiere i forvaltningen av kirkenes inventar og interiør. Søk senest mandag!

 

Har dere fått mye ut av lite?

Nå kan du nominere din egen virksomhet (eller en annen virksomhet som fortjener det) til Sareptaprisen, som er innstiftet av Sparebanken Sør og Knif. Prisen består av 150.000 kroner og et kunstverk. Nominasjonsfristen er 28. juni.

 

Vi minner om:

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.noFølg KA på Facebook
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .