Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 24. oktober 2013
Nytt fra KA uke 43

Gjennomfør kirkekontrollen innen fristen og vinn tilstandsvurdering!

KA minner at alle som gjennomfører kirkekontrollen innen 15. november vil delta i trekningen om en tilstandsvurdering til en verdi av opp til 30 000 kroner.

Les mer her.

Rådslederkurs

I forbindelse med opplæring av folkevalgte til menighetsråd i ettsognskommuner og fellesråd, arrangerer KA dagskurs for ledere og nestledere. Her ønsker vi at folkevalgte skal få belyst problemstillinger som man opplever som relevante og nyttige i vervet som leder av et folkevalgt organ. Videre vil det bli en oppdatering på siste nytt i arbeidet omkring ny kirkeordning. Dette er et nytt kurs som tilbys rådsledere som har noe erfaring, men som ønsker påfyll, nye ideer og kirkepolitisk oppdatering.

Tromsø 26. november, påmeldingsfrist 24. oktober.

Det er også ledige plasser igjen på tilsvarende kurs i Oslo 14. november.

Regnskapskurs – Innføring i kirkeregnskap 28.11 og Kurs i regnskapsavslutning 29.11

Innføringskurs i kirkeregnskap 28. november, er et kurs som gir en grunnleggende innføring i økonomi- og regnskapsbestemmelser som gjelder for kirkelige fellesråd og menighetsråd (kommunale regnskapsprinsipper). Målgruppen er kirkeverger og økonomi-/regnskapsmedarbeidere.

Les mer.

På kurs i regnskapsavslutning 29. november vil vi gjennomgå alle viktige momenter ved årsavslutningen, og ha spesiell fokus på endringer i regnskapsbestemmelser. Målgruppen er kirkeverger, økonomi-/ regnskapsmedarbeidere, ansatte i kommunens økonomiavdeling som arbeider med kirkeregnskapet, ekstern regnskapsfører og revisor.

Les mer.

Begge har påmeldingsfrist i dag, 24. oktober.

En verdig gravferd for alle

I dette kurset vil vi se på hvordan endringene i gravferdsloven påvirker de tilsatte i de lokale gravferdsforvaltningene. Målgruppe: De som arbeider med praktisk gravplassarbeid, krematorietilsatte og de som har administrativt arbeid knyttet til gravferd. Kurset vil inngå som en del av den planlagte ”Gravplasskolen”. Kurset blir holdt flere steder i høst, og påmeldingsfristen nærmer seg for følgende av kursene:

Bergen 25. november, påmeldingsfrist 24. oktober 
Oslo 28. november, påmeldingsfrist 24. oktober 
Trondheim 3. desember, påmeldingsfrist 31. oktober 

Det er også ledige plasser igjen på kurset i Stavanger 4. november, Bodø 7. november og Førde 19. november. Les hele oversikten på www.ka.no/kurs

Universell utforming av kirkebygg og gravplass

I kirken er det et overordnet mål at alle skal kunne delta og føle seg inkludert. Tilrettelegging for alle er dessuten en lovpålagt oppgave for alle offentlige virksomheter. Prinsippet om universell utforming gjelder i dag for alle nybygg, men vi har også en plikt til å øke tilgjengeligheten til den eksisterende bygningsmassen. Kurset Universell utforming av kirkebygg og gravplass er for deg som ønsker å sette universell utforming på dagsorden. Kurset arrangeres i Oslo 19. november.

Les mer.

Kirkenettet – nye nettsider for heile kyrkja

Den norske kyrkja får nye, moderne nettsider 3. april 2014. Med det kan også alle sokn og fellesråd få fine og funksjonelle nettsider tilpassa mobil, nettbrett og PC.

Les meir.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.