Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Nyhetsbrev torsdag 13. februar 2014
Nytt fra KA uke 7

Kontingentfaktura 2014

Kontingentfaktura for kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn sendes ut til KAs medlemmer i inneværende og neste uke (ukene 7 og 8). Kontingenten er basert på innrapportert arbeidsgiveravgiftsgrunnlag til SSB for regnskapsåret 2012.

Klikk her for mer informasjon.

Kartlegging av overgreps-/krenkelsessaker og forebyggende arbeid

Innen 1. mars vil alle arbeidsgivere i Den norske kirke motta en questback-undersøkelse som skal kartlegge saker om overgrep- og krenkelsessaker og forebyggende arbeid mot overgrep, i årene 2012 og 2013. Svarfristen vil være 15. mars.
 
Vi trenger kunnskap i arbeidet med å forebygge og håndtere overgreps- og krenkelsessaker. Derfor kartlegges jevnlig overgreps- og krenkelsessaker som er meldt til fellesråd og bispedømmeråd. Siste kartlegging ble gjort for to år siden. For at resultatene av kartleggingen skal bli så sikre som mulig er det viktig at alle arbeidsgivere besvarer undersøkelsen når den kommer, også der det ikke har vært meldt overgrepssaker.
 
Undersøkelsen har en relativt kort svarfrist, særlig for de som har konkrete saker å rapportere. Vi vil derfor oppfordre til å sette av litt tid, og eventuelt gjøre undersøkelser allerede nå, slik at rapporteringen går lettest mulig.

Strategikonferanser

KA inviterer kirkelige ledere og folkevalgte til regionale strategisamlinger hele 15 ulike steder denne våren. Den norske kirke er i en brytningstid, kirkeloven evalueres i disse dager, kommunestrukturen er i endring og trosopplæringsreformen er fullfinansiert. Men hva betyr alt dette for oss? Dessuten står forhandlinger om ny hovedtariffavtale for døren. Tidligere er det gjennomført egne tariffkonferanser. Dette året kombinerer vi tariff- og arbeidsgiverpolitikk med emner fra strategikonferansen. Da får vi en hel dag med viktig informasjon kombinert med muligheten til å gi viktige signaler inn mot forestående forhandlinger.

I første halvdel av mars er det allerede klart for de tre første Strategikonferansene, som arrangeres i Oslo (5.mars), Svolvær (12.mars) og Stavanger (12.mars). Påmeldingsfrist for disse tre kursene er fredag 14. februar.

Klikk her for mer informasjon, fullt program og påmelding.

Utlysning av stipend til Kirketjenerskolen 1 og 2

Det lyses ut 5 stipend á 5000 kr for kirketjenere som ønsker å ta studiet Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2014. Søknadsfrist 1. mars.

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema.

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, avtaleverket, saksbehandling, om å være kirkeleder, plan og budsjett, regnskap, gravferdsforvaltning, kirkelige eiendomsforhold, kirkebygg og kulturminne, informasjon og beredskap. Kurset går over seks dager fordelt på to samlinger. Det er en samling på høsten og en på våren. Førstkommende samling er 24.-26. mars 2014, dato for samling høsten 2014 er 20.-22. oktober.

For oppstart våren 2014 er påmeldingsfristen 24. februar. Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Vennlig hilsen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo — Besøksadr.: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 — E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her.