Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 03. september 2015
&nsbp;

Har de hatt problem med Posten?

KA har blitt kontakta av eit fellesråd som melder om problem med Posten i samband med distribusjon av blad. Posten sine budruter samsvarer ikkje alltid med kommunegrenser. Dermed blir til dømes eit fellesråd som vil distribuere innafor kommunegrensa tvungne til å trykke opp langt fleire blad enn naudsynt for at Posten skal kunne ta oppdraget. Dette gir store ekstrakostnader. KA ber om at dei av medlemmane våre som har opplevd det same, eller har hatt andre problem med Posten i samband med distribusjon, gir oss tilbakemelding på dette. Kontakt: oystein.dahle@ka.no.

Utlysning av midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger

Det utlyses midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger. Utlysningen omfatter tre ulike ordninger for individuell kompetanseutvikling og en ordning for regionale kompetansetiltak.

Vi oppfordrer arbeidsgiverne til å sette seg inn i hvilke muligheter de har for å få støtte til utvikling og kompetanseheving for sine ansatte, og videreformidle informasjon til aktuelle søkere.

Søknadsfrist 1. oktober 2015.

Les mer.

Nærværsstipend

OU-styret tildeler to barnehager stipender av 25 000 kroner til arbeid med trivsel og nærvær blant de ansatte. Det er opp til den enkelte barnehage hvordan dere vil jobbe med dette. Heftet: «Nærvær og fravær i barnehagesektoren» er utarbeidet med relevant materiale om tematikken. Søknadsfristen er 1. november 2015.

Ved spørsmål ta kontakt med Linn Maria Kierulf på epost eller telefon (23 08 14 34).

Søknad med beskrivelse av prosjekt og budsjett sendes ka@ka.no.

Kurs i medbestemmelse: Nytt kurs i Tromsø og påmeldingsfrist for kurset på Værnes!

Kursene i medbestemmelse som ble holdt før sommeren fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne og nå settes det opp enda et kurs denne høsten; 2.-3. november arrangeres kurset i Tromsø.

Vi minner også om at kurset som holdes på Værnes 5.-6. oktober har påmeldingsfrist fredag 4. september! Benytt sjansen til en oppdatering om regler for medbestemmelse, tillitsvalgte, arbeidstid etc!

Begge kursene er sponset av OU-midlene og koster kun kr. 1000,- pr. deltaker inkludert opphold.

www.ka.no/kurs finner du mer informasjon og påmelding til begge kurs.

Kurs i "Stadig bedre"

Fredag 16. oktober 2015 arrangeres det innføringskurs i "Stadig bedre" i Oslo.

Dette er en tenkning og arbeidsmåte for å sikre høy kvalitet i det lokale kirkelige arbeidet. «Stadig bedre» har hovedfokus på trosopplæring og diakoni, men tenkningen kan brukes av alle som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling. Kurset har subsidiert kursavgift for fellesrådsansatte i undervisningsstillinger.

Påmeldingsfrist er fredag 11.september.

Mer informasjon om kurset og påmelding finner du her.

Reformar i fokus på konsultasjonssamling

"Desse konsultasjonane er veldig viktige i den tida vi er inne i no." Det seier Anders Hovind, nestleiar i MFO, etter at OU-styret har gjennomført konsultasjonssamling på Holmen Fjordhotell tirsdag og onsdag denne veka." Deltakarar i konsultasjonane var dei sentrala partane i KA sitt tariff-område. Presteforeininga (PF) og Fagforbundet TeoLOgane deltok også.

Les mer.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .