Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 01. oktober 2015
&nsbp;

Arkivar – systemforvalter

Den norske kirke gjennomfører en omfattende IKT-satsing med vekt på å få etablert moderne fellesløsninger som skal tilbys alle enheter i Den norske kirke. Kirken har i dag ingen felles arkivløsning. En stor del av arkivdanningen i Den norske kirke foregår i den lokale enhet som er menighetsråd (ca 1200) og fellesråd (ca 400).  Det er gjennomført anskaffelse av en felles arkivløsning med møtefunksjonalitet. Denne er installert for noen piloter og danner grunnlaget for å etablere en standardløsning som kan brukes av alle.

Den som blir ansatt vil være med å påvirke utviklingen av en moderne digital arkivløsning i en stor organisasjon.  Det er lagt vekt på å tilrettelegge løsningen slik at den skal brukes i det folkevalgte rådsarbeidet på alle nivå i Den norske kirke.

IKT-satsingen i Den norske kirke gjennomføres i et tett samarbeide mellom Kirkerådet, KA og Opplysningsvesenets fond. Denne stillingen er lagt til KA.

Les mer.

Rådgiver/seniorrådgiver (vikariat)

En av våre dyktige rådgivere går ut i foreldrepermisjon.  Vi leter derfor etter en god vikar for henne!

Arbeidsgiveravdelingen består av til sammen 11 personer med flerfaglig bakgrunn. Arbeidet skjer i nær kontakt med KAs ledelse og i kontakt med andre avdelinger.  Arbeidet spenner over et vidt fagspekter innen personal, lønn/tariff og arbeidsliv.  KAs medlemmer har et stående tilbud om rådgivning over telefon, epost og i forbindelse med kurs.  KA har i 2015 også lagt om sin nettside og det arbeides aktivt for å videreutvikle denne som del av KAs medlemstilbud.

Blant arbeidsoppgavene vil medlemskontakt/rådgivning innenfor personal/arbeidsliv/arbeidsrett, deltakelse i oppdatering/utviklingsarbeid av KAs nettsider, rådgivning i tariff- og andre arbeidsrettslige spørsmål og noe kurs- og opplæringsvirksomhet overfor medlemmene inngå.

Søknadsfrist: 15. oktober.

Les mer.

Opplæring av nyvalgte fellesråd

Del 1

KA har utarbeidet en Power Point-serie som omhandler fellesrådets ansvar og oppgaver til lokal bruk. Dette utgjør del 1 i opplæringsplanen av nyvalgte fellesråd. Del 1 gjennomføres altså av kirkevergen og/eller fellesrådets leder. Serien er nå tilgjengelig på bokmål på KAs nettsider. Nynorskutgave kommer.

Del 2

Andre del av opplæringen er KA-kurs som arrangeres for alle nyvalgte fellesråd. Kursdatoene er nå satt opp. Her finner dere tidspunkt for deres aktuelle kurs!

Vi gleder oss til å møte dere alle!

Mer informasjon om opplæringsplanen, Power Point-serien (del 1) og datooversikt (del 2) finner du her.

Fagdag om arbeidsmiljø i Den norske kirke

Mandag 9. november arrangeres det fagdag om arbeidsmiljø i Den norske kirke. Fagdagen skal bidra til å belyse utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet i Dnk, samt gi deltakerne verktøy til å håndtere disse. Målgruppen er ledelse, tillitsvalgte og verneombud i Dnk. Fagdagen er også relevant for ansatte med personalansvar. Påmeldingsfrist er fredag 9. oktober.

Mer informasjon, program og påmelding finner du her.

Kompetansemidler for kateketer

På grunn av en feil i søknadsskjemaet utsettes fristen for innlevering av søknader til 5. oktober.

Søknadskjema og informasjon om midlene finner du på vår nettside.

KA minner om…

Førstkommende fredag (2. oktober) er det påmeldingsfrist til to av KAs kurs:

Kurs i medbestemmelse (arrangeres i Tromsø 2.-3. november).
Kurs i kirkebyggdatabasen med vekt på dokumentasjon av vedlikeholdstiltak (arrangeres i Oslo 3. november).

Informasjon og påmelding til kursene finner du på www.ka.no/kurs

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .