Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 10. desember 2015
&nsbp;

Rådsoppæringskurs med kort frist

Påmeldingsfrist for rådsopplæringskurs 11. desember!

I morgen, fredag 11. desember er det påmeldingsfrist for følgende rådsopplæringskurs:

Asker og Bærum prosti
Tromsø domprosti
Fredrikstad domprosti og Sarpsborg prosti
Øvre Romerike og Østre Romerike prosti
Nedre Romerike prosti
Østre Borgesyssel prosti
Vestre Borgesyssel prosti
Søndre Follo og Nordre Follo prosti
Oslo domprosti, Søndre Aker, Nordre Aker, Østre Aker og Vestre Aker prosti
Nordhordland prosti (Masfjorden, Mo, Solund og Gulen)
Mandal og Lister prosti
Bamble og Skien prosti
Kristiansand domprosti, Vest-Nedenes og Otredal prosti
Øvre Telemark prosti
Arendal og Aust-Nedenes prosti

Mer informasjon og påmelding til alle kursene finner du på www.ka.no/kurs

På KAs nettsider finner du ytterlige informasjon om rådsarbeid.

Innbrudd viser viktigheten av å registrere inventar

Vi får stadige påminnelser om at kirker kan være attraktive mål for kriminelle. Etter innbruddet i Herøya kirke i Porsgrunn i oktober tok det bare fire uker før det skjedde igjen. Mandag 23.november ble kirkedøra i Hof kirke i Åsnes funnet brutt opp. Et døpefat fra 1600-tallet, en karaffel fra 1800-tallet, lysestaker og 40 nattverdskrus er borte. Kirkeverge i Hof, Sissel Framås sier til KA at de nå ser viktigheten av å registrere det kirkelige inventaret.

Les mer.

Ny utgave av Håndbok for menighetsråd og kirkelige fellesråd

Kirkerådet og KA gir i september 2015 ut ny utgave av Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd. Denne boken er et viktig arbeidsredskap og bør bestilles til alle medlemmer og varamedlemmer i menighetsråd og kirkelig fellesråd.

Les mer.

Utlysning av utviklingsmidler

Kirkerådet informerer om at det nå lyses ut utviklingsmidler for ett- eller flerårige prosjekt innen forskning, fag- og metodeutvikling og lokale utviklingsprosjekt i forbindelse med Trosopplæringsreformen i Den norske kirke.

Søknadsfristen er 10. februar 2016 og det søkes via et digitalt søknadsskjema.

Utlysningsbrev og lenke til søknadsskjema ligger på https://kirken.no/stotte.

Kirkebygg på kommentarplass i VG

I går ble vedlikeholdsetterslepet i kirkene omtalt på kommentarplass i VG. KA mener at dette er et positivt tegn på at oppmerksomheten rundt kirkebyggenes status er stigende.

Les kommentaren.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .