Åpne nyhetsbrevet i din nettleser Ønsker du ikke motta flere nyhetsbrev? Meld deg av
&nsbp;
KA Nyhetsbrev torsdag 07. januar 2016
&nsbp;

Presenterer innspill for verneverdige håndverksfag

KA har utformet et innspill til styrking av små og verneverdige håndverksfag. Innspillet presenteres i dag for et eget utvalg som er nedsatt for å arbeide med immateriell kulturarv og verneverdige fag. Utvalget ledes av Kirsti Kolle Grøndahl og arbeidet er en del av regjeringens gjennomgang av yrkesopplæringen.

Les mer.

Ta to steg fram!

«Om menighetene i Den norske kirke trer tilbake fra sykehjemmene, skolegudstjenestene og sin rolle i sorg og kriser, er det ikke Den norske kirke som mister 'privilegier'. Det er det store fellesskapet som mister noe vi har sammen.» Det skriver Øyvind Håbrekke, kommunikasjonssjef i KA, i en artikkel på Verdidebatt.no. Håbrekke peker på Grunnlovens §16 som både sikrer trosfriheten og Den norske kirkes spesielle stilling.

Du kan lese hele artikkelen her.

Rådsopplæringskurs med kort frist!

Følgende rådsopplæringskurs for fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner har påmeldingsfrist i morgen, fredag 8.januar:

Bodø domprosti
Sør-Helgeland prosti
Salten prosti
Lofoten prosti (Flakstad, Vestvågøy, Moskenes)
Indre Helgeland prosti
Lofoten prosti (Vågan)
Nord-Helgeland prosti
Vesterålen prosti
Ofoten prosti
Nordre Sunnmøre og Austre Sunnmøre prosti
Hamar domprosti og Ringsaker prosti
Søre Sunnmøre prosti
Vinger og Odal og Solør prosti
Molde domprosti og Indre Romsdal prosti
Sør-Østerdal prosti
Ytre Nordmøre og Indre Nordmøre prosti
Nord-Østerdal prosti
Rødøy kirkelige fellesråd

Mer informasjon og påmelding til alle kurs finner du på www.ka.no/kurs

Rekruttere ansatte innen kirkelig undervisning eller barnehage?

Vi minner om at KAs medlemmer får 80 % rabatt på stillingsannonser på «Lærerjobb.no – Stillingsportalen for utdanningssektoren».

Les mer.

Stipend til Kirketjenerskolen 1 eller 2

Driftsstyret for Kirketjenerskolen utlyser 8 stipend à 5000,- til gjennomføring av Kirketjenerskolen 1 eller 2 i 2016. Målgruppen er kirketjenere, i hel- eller deltidsstilling.

Mer informasjon om Kirketjenerskolen og stipendsøknad finner du her.

HMS grunnopplæring 40 timer for kirken

Vinteren/våren 2016 arrangeres det lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i Arbeidsmiljøutvalg på Gardermoen. Kurset dekker arbeidsmiljølovens krav til opplæring for ledere, verneombud, medlemmer/varamedlemmer i arbeidsmiljøutvalg og er tilpasset kirkens behov. Deltakerne lærer hvordan de i praksis, og i samarbeid med de berørte og andre, kan utvikle og sikre gode arbeidsformer for å bedre arbeidsmiljøet. Deltakerne skal få innsikt i å identifisere og overvåke de viktigste HMS-utfordringene. Dette innebærer at deltakerne skal lære metoder for hvordan igangsette HMS-arbeid, kartlegge HMS-behov, planlegge og prioritere tiltak og følge opp tiltak.

Søknadsfristen er 12. januar.

Mer informasjon og påmelding finner du på Fagakademiets hjemmesider her.

Nytt telefonsystem i KA

KA har nå gått over til nytt telefonsystem. Dette medfører at den enkelte ansatte ikke lenger har egen fasttelefon. Oppdatert oversikt over kontaktinformasjon til den enkelte medarbeider finner du på vår nettside. Sentralbordet har samme nummer som før: 23 08 14 00.

Vennlig hilsen
KA
&nsbp;
© KA
Postadr.: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo – Besøksadr.: Rådhusgt. 1–3, 0151 Oslo
Telefon: 23 08 14 00 – E-post: ka@ka.no
KA
Du er registrert som mottaker av dette nyhetsbrevet med e-postadressen .
Om du ikke ønsker å motta flere nyhetsbrev kan du melde deg av her .